logo


335

Висока школа за новинарство и односи со јавноста Visoka skola za novinarstvo i odnosi so javnosta

Високата школа тргнува од потребата за различен пристап во академското изучување на новинарството и медиумите, од една страна, и на корпоративните комуникации и односите со јавноста, од друга страна, при тоа почитувајќи ги спецификите на професиите.

Visokata skola trgnuva od potrebata za razlicen pristap vo akademskoto izucuvane na novinarstvoto i mediumite, od edna strana, i na korporativnite komunikacii i odnosite so javnosta, od druga strana, pri toa pocituvajki gi specifikite na profesiite.

Слични сајтови

НУ-НУБ „Св. Климент Охридски“-Скопје

2741 Националната и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ го собира, обработува, штити и Повеќе »

Neting School

6450 Neting School Тетово организира јазички курсеви, курсеви за ИТ, курсеви од бизнис секторот, Повеќе »

Училиште за странски јазици St George

2844 Училиштето за странски јазици St George е едно од поголемите и најуспешни ушилишта за странски Повеќе »

Машински факултет-Индустриски Дизајн

4952 Студиите за Индустриски Дизајн на Машинскиот Факултет во Скопје, при Универзитетот ,,Св.Кирил Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Висока школа за новинарство и односи со јавноста