logo


335

Висока школа за новинарство и односи со јавноста Visoka skola za novinarstvo i odnosi so javnosta

Високата школа тргнува од потребата за различен пристап во академското изучување на новинарството и медиумите, од една страна, и на корпоративните комуникации и односите со јавноста, од друга страна, при тоа почитувајќи ги спецификите на професиите.

Visokata skola trgnuva od potrebata za razlicen pristap vo akademskoto izucuvane na novinarstvoto i mediumite, od edna strana, i na korporativnite komunikacii i odnosite so javnosta, od druga strana, pri toa pocituvajki gi specifikite na profesiite.

Слични сајтови

Mbo Macedonia

7708 My Business Office, the only Macedonian virtual office provider. We can help set up your Повеќе »

Френдс

5108 Центарот за странски јазици Френдс се труди редовно да ги следи сите актуелности, што се Повеќе »

ЈОУ Библиотека Феткин Кавадарци

4071 Јавната Општинска Установа Библиотека ,,Феткин,, е мултикултурен граѓански информативен центар Повеќе »

Еј Би Си

1362 Училиште за странски јазици - Еј Би Си Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Висока школа за новинарство и односи со јавноста