logo


336

Медиум Medium

заеднички проект на дневниот весник Нова Македонија и Високата школа за новинарство и за односи со јавноста наменет за средношколците кои се заинтересирани за новинарството.Овој проект го сочинуваат неколку активности: Печатено, месечно издание Медиум како подлисток во дневниот весник Нова Македонија.

zaednicki proekt na dnevniot vesnik Nova Makedonija i Visokata skola za novinarstvo i za odnosi so javnosta namenet za srednoskolcite koi se zainteresirani za novinarstvoto.Ovoj proekt go socinuvaat nekolku aktivnosti: Pecateno, mesecno izdanie Medium kako podlistok vo dnevniot vesnik Nova Makedonija.

Слични сајтови

FON University

445 Се родивме 2003 како Факултет за општествени науки ФОН. Денес сме ФОН Универзитет, прв Повеќе »

Мендо

6223 Мендо - Систем за натпревари по информатика 2014. И оваа година, Здружението на Повеќе »

Институт за судска медицина

5588 Институтот за судска медицина и криминалистика е формиран во 1952, во склоп на Медицинскиот Повеќе »

Македонски е-Библиотеки

7319 Македонски е-Библиотеки - веб портал за информации за вашите истражувања. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Медиум