logo


336

Медиум Medium

заеднички проект на дневниот весник Нова Македонија и Високата школа за новинарство и за односи со јавноста наменет за средношколците кои се заинтересирани за новинарството.Овој проект го сочинуваат неколку активности: Печатено, месечно издание Медиум како подлисток во дневниот весник Нова Македонија.

zaednicki proekt na dnevniot vesnik Nova Makedonija i Visokata skola za novinarstvo i za odnosi so javnosta namenet za srednoskolcite koi se zainteresirani za novinarstvoto.Ovoj proekt go socinuvaat nekolku aktivnosti: Pecateno, mesecno izdanie Medium kako podlistok vo dnevniot vesnik Nova Makedonija.

Слични сајтови

ЕуроКидс

2231 ЕуроКидс уште од најрана возраст им овозможува на децата изучување на англискиот јазик на Повеќе »

Мотива

2925 Мотива е центар за менаџмент консалтинг образование и обука кој има повеќе од 17 години Повеќе »

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“

6748 Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ од Скопје претставува современ Повеќе »

Семос Едукација

959 Семос Едукација развива систем на компјутерска едукација, како неформално образование, со што Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Медиум