logo


34

Tim Travel Tim Travel

Туристичката агенција Тим Травел основана е во 2004 година, одликувајки се со сериозен пристап во подрачјето на туризмот, како и со својата оригиналност и професионалност. Се занимава со организирање на превоз до сите дестинации, трансфери од аеродроми, летувања, зимувања, посета на саеми, организирање на екскурзии, спортски и забавни манифестации во земјата и странство.

Turistickata agencija Tim Travel osnovana e vo 2004 godina, odlikuvajki se so seriozen pristap vo podracjeto na turizmot, kako i so svojata originalnost i profesionalnost. Se zanimava so organizirane na prevoz do site destinacii, transferi od aerodromi, letuvana, zimuvana, poseta na saemi, organizirane na ekskurzii, sportski i zabavni manifestacii vo zemjata i stranstvo.

Слични сајтови

Duvet Hotels

4195 Duvet (Центар) Хотел е најновиот прилог на Duvet Хотели во Македонија. Овој извонредно удобен Повеќе »

Турист туристичка агенција

654 Лиценца A Од нас очекувајте исклучително професионален и коректен однос. Тимот на ТУРИСТ Повеќе »

Visit Macedonia

6102 Visit Macedonia DMC е основана во 2005 година во Скопје, Македонија. Како што самото име Повеќе »

Далас Унион

576 Далас Унион постои веќе 20 години, работи како агенција со лиценца А на туристичкиот пазар во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Tim Travel