logo


34

Tim Travel Tim Travel

Туристичката агенција Тим Травел основана е во 2004 година, одликувајки се со сериозен пристап во подрачјето на туризмот, како и со својата оригиналност и професионалност. Се занимава со организирање на превоз до сите дестинации, трансфери од аеродроми, летувања, зимувања, посета на саеми, организирање на екскурзии, спортски и забавни манифестации во земјата и странство.

Turistickata agencija Tim Travel osnovana e vo 2004 godina, odlikuvajki se so seriozen pristap vo podracjeto na turizmot, kako i so svojata originalnost i profesionalnost. Se zanimava so organizirane na prevoz do site destinacii, transferi od aerodromi, letuvana, zimuvana, poseta na saemi, organizirane na ekskurzii, sportski i zabavni manifestacii vo zemjata i stranstvo.

Слични сајтови

Туристичка агенција “Вис Пој”

3072 ДООЕЛ „Вис Пој“ Охрид - Туристички и патнички центар Повеќе »

Terazza Aquarius

1333 Почеток на деведесеттите, сè беше визија, визија во која се насетуваше раѓањето на место каде Повеќе »

Rural Tourism

843 Точно во центарот на Македонија се наоѓа селото Оморани, закрилено од околните ридови. Реката Повеќе »

Хотелски комплекс Свети Наум

2692 Во боженственото природно опкружување на локалитетот Св. Наум на 28 км. од градот Охрид, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Tim Travel