logo


351

Birosafe Birosafe

ДПТУ "BIROSAFE" ДООЕЛ Струмица е инжинеринг компанија, која е оформена во 2001 година и која се занимава со производство, продажба и монтажа на сигурносна, противпожарна и банкарска опрема (сигурносни и противпожарни сефови, каси и врати, трезори...)

DPTU "BIROSAFE" DOOEL Strumica e inzinering kompanija, koja e oformena vo 2001 godina i koja se zanimava so proizvodstvo, prodazba i montaza na sigurnosna, protivpozarna i bankarska oprema (sigurnosni i protivpozarni sefovi, kasi i vrati, trezori...)

Слични сајтови

МБ ИНЦ Куманово

4488 полиуретански пени, силикони, лепила, молефарбарски алат, абразивни материјали, резен алат, Повеќе »

АДСДП-Струмица

5909 Официјален веб сајт на Акционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со Повеќе »

РЖ Економика

7029 Р.Ж “ЕКОНОМИКА” е друштво произлезено од поранешната ПОС “Рудници и Железарница - Скопје”. Се Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Birosafe