logo


352

Fortis Fortis

„Фортис“ е име на високо квалитетна професионална опрема наменета за пекарски и месарски бизнис како и помошна опрема за сите гранки на прехрамбената индустрија. Водени од сопственото искуство во пекарското производство, го создадовме брендот „Фортис“ кој директно ги рефлектира потребите на мали и средни производствени погони од квалитетна опрема која е по пристапни цени, задоволувајќи ги најсовремените светски стандарди за квалитет и хигиена.

„Fortis“ e ime na visoko kvalitetna profesionalna oprema nameneta za pekarski i mesarski biznis kako i pomosna oprema za site granki na prehrambenata industrija. Vodeni od sopstvenoto iskustvo vo pekarskoto proizvodstvo, go sozdadovme brendot „Fortis“ koj direktno gi reflektira potrebite na mali i sredni proizvodstveni pogoni od kvalitetna oprema koja e po pristapni ceni, zadovoluvajki gi najsovremenite svetski standardi za kvalitet i higiena.

Слични сајтови

Steeltechnology

4506 Компанијата е основана во 2006 од луѓе со 30 години искуство во машините за обработка на Повеќе »

Балкан Енерџи Груп

5131 Балкан Енерџи Груп е компанија во приватна сопственост, регистриранa во Република Македонија Повеќе »

Danitex

7310 Fashion industry DANITEX is one of the leading companies for design and production of women's Повеќе »

Мекате

6096 ΜΕ.ΚΑΤ G.P. и ΜΕ.ΚΑ Τ се компании формирани во 1992 во Р. Грција и од тој период работат Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Fortis