logo


352

Fortis Fortis

„Фортис“ е име на високо квалитетна професионална опрема наменета за пекарски и месарски бизнис како и помошна опрема за сите гранки на прехрамбената индустрија. Водени од сопственото искуство во пекарското производство, го создадовме брендот „Фортис“ кој директно ги рефлектира потребите на мали и средни производствени погони од квалитетна опрема која е по пристапни цени, задоволувајќи ги најсовремените светски стандарди за квалитет и хигиена.

„Fortis“ e ime na visoko kvalitetna profesionalna oprema nameneta za pekarski i mesarski biznis kako i pomosna oprema za site granki na prehrambenata industrija. Vodeni od sopstvenoto iskustvo vo pekarskoto proizvodstvo, go sozdadovme brendot „Fortis“ koj direktno gi reflektira potrebite na mali i sredni proizvodstveni pogoni od kvalitetna oprema koja e po pristapni ceni, zadovoluvajki gi najsovremenite svetski standardi za kvalitet i higiena.

Слични сајтови

Дељо Пак

3711 Делјо Пак е компанија со долгогодишно искуство, која со врвната услуга и квалитет се стекна Повеќе »

Мермер и гранит Флекс

2419 Преработува~киот капацитет на нашата фирма се наоѓа на магистралниот пат Струмица - Берово (на Повеќе »

МЗТ Инженеринг

1619 МЗТ Инженеринг - Битола е основана во 1984 год во Битола, Република Македонија. Во 1998 год. Повеќе »

Мепос Оператива

6687 Основната дејност ни е изведба на далекуводи и трафостаници, до 400KV, електрични инсталации Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Fortis