logo


352

Fortis Fortis

„Фортис“ е име на високо квалитетна професионална опрема наменета за пекарски и месарски бизнис како и помошна опрема за сите гранки на прехрамбената индустрија. Водени од сопственото искуство во пекарското производство, го создадовме брендот „Фортис“ кој директно ги рефлектира потребите на мали и средни производствени погони од квалитетна опрема која е по пристапни цени, задоволувајќи ги најсовремените светски стандарди за квалитет и хигиена.

„Fortis“ e ime na visoko kvalitetna profesionalna oprema nameneta za pekarski i mesarski biznis kako i pomosna oprema za site granki na prehrambenata industrija. Vodeni od sopstvenoto iskustvo vo pekarskoto proizvodstvo, go sozdadovme brendot „Fortis“ koj direktno gi reflektira potrebite na mali i sredni proizvodstveni pogoni od kvalitetna oprema koja e po pristapni ceni, zadovoluvajki gi najsovremenite svetski standardi za kvalitet i higiena.

Слични сајтови

Рудпроинг Мустакас

6753 Рудпроинг Мустакас е компанија во приватна сопственост, со 50% странски капитал која успешно Повеќе »

Пелистерка

2654 Винарската визба е изградена 1961 година и денес таа се простира на површина од 2008 м2. Повеќе »

Рудпроект

4795 Рудпроект ДОО - Скопје е друштво од областа на рударството и градежништвото. Основни Повеќе »

Екотип

5831 Екотип е застапник на производи со врвен квалитет од најпознатите светски производители во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Fortis