logo


352

Fortis Fortis

„Фортис“ е име на високо квалитетна професионална опрема наменета за пекарски и месарски бизнис како и помошна опрема за сите гранки на прехрамбената индустрија. Водени од сопственото искуство во пекарското производство, го создадовме брендот „Фортис“ кој директно ги рефлектира потребите на мали и средни производствени погони од квалитетна опрема која е по пристапни цени, задоволувајќи ги најсовремените светски стандарди за квалитет и хигиена.

„Fortis“ e ime na visoko kvalitetna profesionalna oprema nameneta za pekarski i mesarski biznis kako i pomosna oprema za site granki na prehrambenata industrija. Vodeni od sopstvenoto iskustvo vo pekarskoto proizvodstvo, go sozdadovme brendot „Fortis“ koj direktno gi reflektira potrebite na mali i sredni proizvodstveni pogoni od kvalitetna oprema koja e po pristapni ceni, zadovoluvajki gi najsovremenite svetski standardi za kvalitet i higiena.

Слични сајтови

ТЕХНОПРОДУКТ

1833 ТЕХНОПРОДУКТ е друштво во приватна сопственост, основано од Блажо Ризов на крајот од октомври Повеќе »

АД за неметали "Огражден"

1527 АД за неметали "Огражден" е формирано 1955 год во Струмица како рударска организација со Повеќе »

Енигма

1602 Компанија во приватна сопственост, која постои од 1989 година со основна дејност производство Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Fortis