logo


3523

Дт публик Dt publik

ДТ Публик доо е основано во 1992 година и е меѓу првите создадени приватни шпедитерски куки во Македонија. Нашата дејност претставува ефикасен систем на царинско посредување , транспорт, како и други пософистицирани логистички решенија кои се составен дел од шпедитерските услуги. - Логистичка подршка околу постапките за редовен, привремен, увоз или извоз, ре-експорт, логистичка поддршка за вадење решенија и согласност за соодветните министерства или институции кои се задолжени за регулирање на правото на увоз или извоз. -Транспортот до сите дестинации во светот. Во исполнување на барањата и потребите на нашите клиенти, логистичката подршка е секогаш еновремена и точна.

DT Publik doo e osnovano vo 1992 godina i e megu prvite sozdadeni privatni spediterski kuki vo Makedonija. Nasata dejnost pretstavuva efikasen sistem na carinsko posreduvane , transport, kako i drugi posofisticirani logisticki resenija koi se sostaven del od spediterskite uslugi. - Logisticka podrska okolu postapkite za redoven, privremen, uvoz ili izvoz, re-eksport, logisticka poddrska za vadene resenija i soglasnost za soodvetnite ministerstva ili institucii koi se zadolzeni za regulirane na pravoto na uvoz ili izvoz. -Transportot do site destinacii vo svetot. Vo ispolnuvane na baranata i potrebite na nasite klienti, logistickata podrska e sekogas enovremena i tocna.

Слични сајтови

Martinovski

4262 т.д. Мартиноски е основана во Струга 2005 година. Наша основна дејност е превоз на патници во Повеќе »

Lupek logistics

807 ЛУПЕК ЛОГИСТИК е формирана во 2005 година. Веќе во следната година фирмата завзема угледно Повеќе »

Уни-Мастер

2774 Уни-Мастер е компанија со основна дејност организација на транспорт во камионски и бродски Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Дт публик