logo


3525

Карго Kargo

КАРГО дооел е Друштво за меѓународна шпедиција, со седиште на Бул. „Видое Смилевски Бато“ Бр.1 – Скопје. Формирана е 1991 год. и континуирано овозможува брзо и квалитетно организирање на царинско посредување при увоз, извоз и транзит на стока. За таа цел ги посредуваме сите потребни банкарски гаранции, а исто така имаме развиено мрежа на гранични испостави и тоа на Табановце, Блаце и Богородица и внатрешни Скопје 1, Скопје 2, Скопје 3 и Куманово. Од овие локации со вкупно 32 вработени ги покриваме сите царински испостави на територијата на Р. Македонија, со оперативно посредување во сите видови царински постапки.

KARGO dooel e Drustvo za megunarodna spedicija, so sediste na Bul. „Vidoe Smilevski Bato“ Br.1 – Skopje. Formirana e 1991 god. i kontinuirano ovozmozuva brzo i kvalitetno organizirane na carinsko posreduvane pri uvoz, izvoz i tranzit na stoka. Za taa cel gi posreduvame site potrebni bankarski garancii, a isto taka imame razvieno mreza na granicni ispostavi i toa na Tabanovce, Blace i Bogorodica i vnatresni Skopje 1, Skopje 2, Skopje 3 i Kumanovo. Od ovie lokacii so vkupno 32 vraboteni gi pokrivame site carinski ispostavi na teritorijata na R. Makedonija, so operativno posreduvane vo site vidovi carinski postapki.

Слични сајтови

Martinovski

4262 т.д. Мартиноски е основана во Струга 2005 година. Наша основна дејност е превоз на патници во Повеќе »

Спиди Диливери

7045 Компанијата СПИДИ ДИЛИВЕРИ основана е во Скопје во декември 2000 год. и е меѓу првите приватни Повеќе »

Pema Internacional

729 PEMA Internacional е интернационална транспортна фирма, со главна дејност, организацијаи Повеќе »

DelCo

7335 DelCo е целосно лиценциран давател на поштенски услуги во Република Македонија и единствениот Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Карго