logo


355

Мастер Инжинеринг Master Inzinering

Формирана како семејна компанија за градежништво Мастер инженеринг е фокусирана на изградба на модерни, квалитетни објекти кои ги задоволуваат сите потреби на модерното живеење. Наштите објекти се изградени во централното градско подрачје со што не само што нудиме удобно и урбано живеење , туку нудиме и атрактивни локации за идните сопственици на недвижен имот.

Formirana kako semejna kompanija za gradeznistvo Master inzenering e fokusirana na izgradba na moderni, kvalitetni objekti koi gi zadovoluvaat site potrebi na modernoto ziveene. Nastite objekti se izgradeni vo centralnoto gradsko podracje so sto ne samo sto nudime udobno i urbano ziveene , tuku nudime i atraktivni lokacii za idnite sopstvenici na nedvizen imot.

Слични сајтови

Трим и Лум

1715 Трим и Лум ДОО Охрид во склоп на ГТУД Трим и Лум, како градежна фирма има долгогодишно Повеќе »

Ватинг

7369 Претпријатието ВАТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје, е формирано 1990 година и континуирано Повеќе »

Прототип

3445 За време на своето постоење ДПГПУ (Друштво за Производство , Градежнишство, Промет и Услуги) Повеќе »

Техно Инжинеринг

2440 ТЕХНОИНЖИНЕРИНГ – дооел Радовиш, е градежна компанија регистрирана во октомври 2002 г. Како Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Мастер Инжинеринг