logo


356

Библиотека Феткин Biblioteka Fetkin

Корените на библиотекарството на подрачјето на општина Кавадарци ги наоѓаме во манастирите кои се во непосредна близина на општината. Се до првата половина на XIX век црквите и манастирите се главни културно-просветни жаришта во Македонија. Првото читалиште е формирано 1870 година во Ваташа. Откриени се околу 10 ракописи на досега непознат македонски книжевник, свештеникот Глигор Хаџи-Орданов од Ваташа кои потекнуваат од XIX век.

Korenite na bibliotekarstvoto na podracjeto na opstina Kavadarci gi naogame vo manastirite koi se vo neposredna blizina na opstinata. Se do prvata polovina na XIX vek crkvite i manastirite se glavni kulturno-prosvetni zarista vo Makedonija. Prvoto citaliste e formirano 1870 godina vo Vatasa. Otkrieni se okolu 10 rakopisi na dosega nepoznat makedonski knizevnik, svestenikot Gligor Hadji-Ordanov od Vatasa koi poteknuvaat od XIX vek.

Слични сајтови

ТЕМПЛУМ

414 Книгите на ТЕМПЛУМ може да ги најдете во книжарите на: Матица, Три, Табернакул, Или-Или, Повеќе »

Бата Пресс

6123 Бата Пресс е една од првите претпријатија што се занимава со издаваштво на книги во Македонија Повеќе »

Шефилд-Сити Колеџ

3801 CITY Колеџ е интернационален факултет на Универзитетот од Шефилд кој е лоциран во Солун, Повеќе »

ООУ "Његош" - Јурумлери

6120 Ние во ООУ "Његош" - Јурумлери секојдневно градиме атмосфера на доверба и соработка помеѓу Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Библиотека Феткин