logo


3579

Интернешнл Конвејор и Белтинг Продакст Internesnl Konvejor i Belting Prodakst

Интернешнл Конвејор и Белтинг Продакст Лтд Дооел Битола, Македонија (International Conveyor & Belting Products LTD Dooel) ул. Владимир Назор бр. 4 Битола, со матичен број 6752292 е запишана во централниот регистрар на РМ под деловен број 30120110065492 на 30.12.2011 година како фирма основана со странски капитал чии сопственик е г-дин Денис Груевски од Мелбурн Австралија кој како голем ентузијаст има формирано фирма во Австралиа, Нортерн Белтинг Сервисес (Northern Belting Servises Pty ) која бележи огромни финансиски резултати.

Internesnl Konvejor i Belting Prodakst Ltd Dooel Bitola, Makedonija (International Conveyor & Belting Products LTD Dooel) ul. Vladimir Nazor br. 4 Bitola, so maticen broj 6752292 e zapisana vo centralniot registrar na RM pod deloven broj 30120110065492 na 30.12.2011 godina kako firma osnovana so stranski kapital cii sopstvenik e g-din Denis Gruevski od Melburn Avstralija koj kako golem entuzijast ima formirano firma vo Avstralia, Nortern Belting Servises (Northern Belting Servises Pty ) koja belezi ogromni finansiski rezultati.

Слични сајтови

Купи гуми

3568 Балкан Грин Хаус претставува мешовита компанија основана помеѓу Кеес Грееве од Холандија и Повеќе »

Proleter AS

2813 Компанијата Proleter AS е основана во 1993 год. Нејзината основна дејност е увоз и продажба на Повеќе »

Ауто Хаус Заковски

4606 Нашето друштво “Ауто-Хаус Заковски“ поседува еколошка дозвола за собирање и складирање на Повеќе »

Авто Бренд

5618 Авто бренд на нашиот пазар нуди широк избор на квалитетни авто делови. Компанијата е со идеа Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Интернешнл Конвејор и Белтинг Продакст