logo


358

Алгоритам Гимназија Algoritam Gimnazija

Средното образование кое имаме намера да го овозможиме кореспондира со актуелните процеси на европска интеграција и глобализација, со современиот општествен контекст на информатичко-комуникациски технологии (ICT) и сообразување на образованието со потребите на пазарот на труд.

Srednoto obrazovanie koe imame namera da go ovozmozime korespondira so aktuelnite procesi na evropska integracija i globalizacija, so sovremeniot opstestven kontekst na informaticko-komunikaciski tehnologii (ICT) i soobrazuvane na obrazovanieto so potrebite na pazarot na trud.

Слични сајтови

ЕСП - Развој и управување на човечки ресурси

826 ЕСП - Скопје е основано во 1999 година како центар за преводи / толкување, обука по странски Повеќе »

Pulsar.com.mk

4070 Пулсар е оддел на Х3М Лабс и е училиште за едукација и информатика, со седиште во Битола, Повеќе »

ИнОПТИМУМ-Македонија

4492 Денеска, во 21 век, во време на брзи промени кога од сите страни добиваме информации, ЗНАЕЊЕТО Повеќе »

Балкан Грин Хаус

3395 Суштината на стратегијата на БАЛКАН ГРИН ХАУС е да се пренесе знаењето за работа со стакленици Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алгоритам Гимназија