logo


358

Алгоритам Гимназија Algoritam Gimnazija

Средното образование кое имаме намера да го овозможиме кореспондира со актуелните процеси на европска интеграција и глобализација, со современиот општествен контекст на информатичко-комуникациски технологии (ICT) и сообразување на образованието со потребите на пазарот на труд.

Srednoto obrazovanie koe imame namera da go ovozmozime korespondira so aktuelnite procesi na evropska integracija i globalizacija, so sovremeniot opstestven kontekst na informaticko-komunikaciski tehnologii (ICT) i soobrazuvane na obrazovanieto so potrebite na pazarot na trud.

Слични сајтови

ОУ Лазо Трповски - Скопје

2633 Училиштето „Лазо Tрповски“ е изградено 1968 година, а со редовна настава започнува да работи Повеќе »

О.У. „Мирче Ацев“ Скопје

4639 Во текот на изминатите 6 децении ОУ Мирче Ацев Скопје го посетувале многу, многу ученици. Од Повеќе »

КОСМО Иновативен Центар

1081 Претприемничките искуства на Софроние и најмладиот син Козмо стекнати за време на Повеќе »

СУ "Зеф Љуш- Марку"- Скопје

5642 Официјален веб сајт на СУГС Гимназија “Зеф Љуш-Марку“ Скопје, кое се наоѓа во општината Бутел. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алгоритам Гимназија