logo


358

Алгоритам Гимназија Algoritam Gimnazija

Средното образование кое имаме намера да го овозможиме кореспондира со актуелните процеси на европска интеграција и глобализација, со современиот општествен контекст на информатичко-комуникациски технологии (ICT) и сообразување на образованието со потребите на пазарот на труд.

Srednoto obrazovanie koe imame namera da go ovozmozime korespondira so aktuelnite procesi na evropska integracija i globalizacija, so sovremeniot opstestven kontekst na informaticko-komunikaciski tehnologii (ICT) i soobrazuvane na obrazovanieto so potrebite na pazarot na trud.

Слични сајтови

Универзитет за Туризам и Менаџмент

6186 Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје превзема решителни чекори во правец на отварање Повеќе »

УКЛО

446 ниверзитетот “Св. Климент Охридски” -Битола ,познат со акронимот УКЛО, е вториот државен Повеќе »

М6 Едукативен центар

3356 М6 Едукативен центар Повеќе »

Clear View

3358 снован во 2005 година како дел на е-BIZ проектот на USAID, Clear View BTC - Бизнис Tренинг Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алгоритам Гимназија