logo


3656

КБ Прво пензиско друштво KB Prvo penzisko drustvo

Иднината, денес, значи планирање на нашиот живот денес, со одговорност кон нашата и иднината на нашите најблиски.Вложувањето во Пензиските фондови со кој управува КБ Прво пензиско друштво е вложување во сопствената иднина. КБ Прво пензиско друштво произлезе од реформите во пензискиот систем во Република Македонија и негова основна дејност е управување со пензиски фондови. Нашата цел е да создадеме вредност за членовите на Фондовите со кој управуваме, да ги заштитиме нивните интереси, да овозможиме сигурност на нивните средства и да создадеме профит со соодветно инвестирање.

Idninata, denes, znaci planirane na nasiot zivot denes, so odgovornost kon nasata i idninata na nasite najbliski.Vlozuvaneto vo Penziskite fondovi so koj upravuva KB Prvo penzisko drustvo e vlozuvane vo sopstvenata idnina. KB Prvo penzisko drustvo proizleze od reformite vo penziskiot sistem vo Republika Makedonija i negova osnovna dejnost e upravuvane so penziski fondovi. Nasata cel e da sozdademe vrednost za clenovite na Fondovite so koj upravuvame, da gi zastitime nivnite interesi, da ovozmozime sigurnost na nivnite sredstva i da sozdademe profit so soodvetno investirane.

Слични сајтови

Брокерска куќа Еурохаус

2238 Брокерска куќа Еурохаус АД Скопје, која од Мај 2008 година успешно работи како членка на Повеќе »

Фактор Труст

7715 Финансиското друштво за факторинг Фактор Труст ДООЕЛ Скопје е основано во 2010 година. Нашата Повеќе »

Албсиг Осигурување

3657 Друштвото за осигурување АЛБСИГ АД Скопје е компанија за неживотно осигурување со постојан Повеќе »

Кредит 1

2614 CREDIT 1 е консултантска компанија чија визија е да обезбеди квалитетна, ефикасна и брза Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар КБ Прво пензиско друштво