logo


3678

JMB JMB

Oсновано на 24.06.1991. година како Друштво со ограничена одговорност. Друштво ЈМБ д.о.о. Скопје се занимава со меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција За извршување на своите активности нашата компанија поседува повеќе Сертификати кои се потребни за дејностите. И тоа: Сертификат издаден од Стопанската комора на Македонија - Групација на меѓународните шпедитери - MIFA со кој се потврдува членство на истата, како и Лиценца за извршување на јавен превоз во внатрешниот и надворешниот патен сoобраќај издаден од Министерство за транспорт и врски на РМ.

Osnovano na 24.06.1991. godina kako Drustvo so ogranicena odgovornost. Drustvo JMB d.o.o. Skopje se zanimava so megunaroden transport i megunarodna spedicija Za izvrsuvane na svoite aktivnosti nasata kompanija poseduva poveke Sertifikati koi se potrebni za dejnostite. I toa: Sertifikat izdaden od Stopanskata komora na Makedonija - Grupacija na megunarodnite spediteri - MIFA so koj se potvrduva clenstvo na istata, kako i Licenca za izvrsuvane na javen prevoz vo vnatresniot i nadvoresniot paten soobrakaj izdaden od Ministerstvo za transport i vrski na RM.

Слични сајтови

КОПИМ ДОО Гевгелија

1821 КОПИМ ДОО Гевгелија е компанија со долгогодишно искуство во областа на мегународниот Повеќе »

Ин Тиме МК БПС

7059 Ин Тиме МК БПС како единствен авторизиран сервис за УПС во Македонија врши меѓународни Повеќе »

Тарзан

7043 Тарзан Дооел Свети Николе Повеќе »

Блу бел

3519 Блу бел -Најголема компанија во контејнерскиот и класичен бродски транспорт за Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар JMB