logo


3678

JMB JMB

Oсновано на 24.06.1991. година како Друштво со ограничена одговорност. Друштво ЈМБ д.о.о. Скопје се занимава со меѓународен транспорт и меѓународна шпедиција За извршување на своите активности нашата компанија поседува повеќе Сертификати кои се потребни за дејностите. И тоа: Сертификат издаден од Стопанската комора на Македонија - Групација на меѓународните шпедитери - MIFA со кој се потврдува членство на истата, како и Лиценца за извршување на јавен превоз во внатрешниот и надворешниот патен сoобраќај издаден од Министерство за транспорт и врски на РМ.

Osnovano na 24.06.1991. godina kako Drustvo so ogranicena odgovornost. Drustvo JMB d.o.o. Skopje se zanimava so megunaroden transport i megunarodna spedicija Za izvrsuvane na svoite aktivnosti nasata kompanija poseduva poveke Sertifikati koi se potrebni za dejnostite. I toa: Sertifikat izdaden od Stopanskata komora na Makedonija - Grupacija na megunarodnite spediteri - MIFA so koj se potvrduva clenstvo na istata, kako i Licenca za izvrsuvane na javen prevoz vo vnatresniot i nadvoresniot paten soobrakaj izdaden od Ministerstvo za transport i vrski na RM.

Слични сајтови

Д-М Транс

7041 Д-М Транс ДОО Скопје е официјален и генерален застапник на DAF TRUCKS N.V. Повеќе »

Викторија Шпед

2105 Трговското друштво за меѓународна шпедиција, транспорт и складишта „ВИКТОРИЈА ШПЕД“ д.о.о. од Повеќе »

Авто Атом

6456 Авто Атом ДОО Кочани приватна компанија основана во 2002 година, сместена во центарот на град Повеќе »

ЗЗИ, Вегеса и Симт Партнерство

5169 Ова бизнис партнерство е составено од три фирми. ЗЗИ е компанија за развој на софтвер Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар JMB