logo


3679

Еуро Агент Euro Agent

Годините на искуство и знаење во областа на меѓународната шпедиција се во насока на заштита на интересите на нашите клиенти и нивна квалитетна и навремена услуга. Наша стратегија еконтинуиран процес на учење и практикување на новините со што сакаме да се останеме во сите текови на царинското работење и да продолжиме да обезбедуваме супериорна услуга на своите коминтенти. Континуиран развој е можен со постојано подобрување на квалитетот на посредувањето со што сакаме да им овозможиме на нашите клиенти постојан раст на пазарот како и долгорочно партнерство врз основа на взаемна доверба, лојалност и взаемно почитување што е предуслов за негова реализација.

Godinite na iskustvo i znaene vo oblasta na megunarodnata spedicija se vo nasoka na zastita na interesite na nasite klienti i nivna kvalitetna i navremena usluga. Nasa strategija ekontinuiran proces na ucene i praktikuvane na novinite so sto sakame da se ostaneme vo site tekovi na carinskoto rabotene i da prodolzime da obezbeduvame superiorna usluga na svoite komintenti. Kontinuiran razvoj e mozen so postojano podobruvane na kvalitetot na posreduvaneto so sto sakame da im ovozmozime na nasite klienti postojan rast na pazarot kako i dolgorocno partnerstvo vrz osnova na vzaemna doverba, lojalnost i vzaemno pocituvane sto e preduslov za negova realizacija.

Слични сајтови

Глоб- Транс

2126 Глоб- Транс е транспортна компанија чии почетоци датираат од 1992година. На 03 март 1999 е Повеќе »

Соаре

6197 Соаре претставува друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта. Повеќе »

International Food Bazaar

1395 IFB е формирана во 2000 година во нејзината сегашна форма. Нејзината историја сепак почнува во Повеќе »

Каргомакс

7042 Каргомакс е официјален застапник на Iveco возилата за Македонија. Каргомакс ја започна Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Еуро Агент