logo


3680

Панаком Panakom

Компанијата Панаком е основана во Декември 2007. Основна дејност на компанијата е регионален камионски транспорт на рефус роба. Започнувајќи со главен коминтент како што е Фершпед АД Скопје, преку кого Панаком остварува соработка за транспорт на руда, минерали и суровини за поголемите рударско-металуршки компании во Македонија, Бугарија, Косово, Грција, Албанија и Србија, како и регионален транспорт на жито и житарици, продолжува со учество во големи проекти за изградба на објекти во индустриските зони во земјава.

Kompanijata Panakom e osnovana vo Dekemvri 2007. Osnovna dejnost na kompanijata e regionalen kamionski transport na refus roba. Zapocnuvajki so glaven komintent kako sto e Fersped AD Skopje, preku kogo Panakom ostvaruva sorabotka za transport na ruda, minerali i surovini za pogolemite rudarsko-metalurski kompanii vo Makedonija, Bugarija, Kosovo, Grcija, Albanija i Srbija, kako i regionalen transport na zito i zitarici, prodolzuva so ucestvo vo golemi proekti za izgradba na objekti vo industriskite zoni vo zemjava.

Слични сајтови

Емша Шпед ДООЕЛ

1846 Фирмата Емша Шпед ДООЕЛ е основана 1999 година од страна на сегашниот сопственик Г-нот Емшов Повеќе »

Avis

860 AVIS Macedonia in 2010 turns 15 years of existence in our market,years filled with hard and Повеќе »

Kav Komerc

4224 Кав-Комерц ДООЕЛ е основано во 1990 година во Кавадарци со основна дејност меѓународен Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Панаком