logo


3680

Панаком Panakom

Компанијата Панаком е основана во Декември 2007. Основна дејност на компанијата е регионален камионски транспорт на рефус роба. Започнувајќи со главен коминтент како што е Фершпед АД Скопје, преку кого Панаком остварува соработка за транспорт на руда, минерали и суровини за поголемите рударско-металуршки компании во Македонија, Бугарија, Косово, Грција, Албанија и Србија, како и регионален транспорт на жито и житарици, продолжува со учество во големи проекти за изградба на објекти во индустриските зони во земјава.

Kompanijata Panakom e osnovana vo Dekemvri 2007. Osnovna dejnost na kompanijata e regionalen kamionski transport na refus roba. Zapocnuvajki so glaven komintent kako sto e Fersped AD Skopje, preku kogo Panakom ostvaruva sorabotka za transport na ruda, minerali i surovini za pogolemite rudarsko-metalurski kompanii vo Makedonija, Bugarija, Kosovo, Grcija, Albanija i Srbija, kako i regionalen transport na zito i zitarici, prodolzuva so ucestvo vo golemi proekti za izgradba na objekti vo industriskite zoni vo zemjava.

Слични сајтови

Травел Центар

328 Ние сме приватна туристичка агенција специјализирана во областа на продажба на авионски Повеќе »

Фергошпед

5596 Друштвото за шпедиција, транспорт, трговија и услуги "Фергошпед" ДООЕЛ Скопје, е друштво со Повеќе »

ДБ Шенкер

1975 DB Schenker е една од водечките компании кои овозможуваат интегрирана логистика во Австрија и Повеќе »

Фарма т-т

1629 Фирмата ФАРМА Т+Т доо – Битола е основана 1989 година со многу ентузијазам и верба. Тој Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Панаком