logo


3681

КОЛМАКО KOLMAKO

Транспортната компанија КОЛМАКО од Кавадарци е основана во средината на 80- те години како трговско транспортно претпријатие со сопствен основачки влог поделен на три сектора: 1. Сектор за трговија - тех. директор дипломиран економист Ѓоргиев Минко 2. Сектор за транспорт - менаџер Дикев Вано и Ѓоргиев Маријан 3. Сектор за малопрод. и производство на текстил и хтз опрема - ген.директор Ѓоргиев Трајче Од почетокот на 2000 год претпријатието изврши пререгистрација во КОЛМАКО ДООЕЛ со главна дејност транспорт и шпедиција со свој сопствен возен парк на камиони: кипер, церади и платформи .

Transportnata kompanija KOLMAKO od Kavadarci e osnovana vo sredinata na 80- te godini kako trgovsko transportno pretprijatie so sopstven osnovacki vlog podelen na tri sektora: 1. Sektor za trgovija - teh. direktor diplomiran ekonomist Gorgiev Minko 2. Sektor za transport - menadjer Dikev Vano i Gorgiev Marijan 3. Sektor za maloprod. i proizvodstvo na tekstil i htz oprema - gen.direktor Gorgiev Trajce Od pocetokot na 2000 god pretprijatieto izvrsi preregistracija vo KOLMAKO DOOEL so glavna dejnost transport i spedicija so svoj sopstven vozen park na kamioni: kiper, ceradi i platformi .

Слични сајтови

Емша Шпед ДООЕЛ

1846 Фирмата Емша Шпед ДООЕЛ е основана 1999 година од страна на сегашниот сопственик Г-нот Емшов Повеќе »

Мактренд – транспорт и логистика

1890 Компанијата “Мактренд – транспорт и логистика” е основана во 1991 година и претставува една од Повеќе »

Аеродром Св. Апостол Павле Охрид

182 Историјата на ТАВ започнува во 1997 година, со официјален повик за давање понуда за изградба Повеќе »

ААМ

5454 ААМ Доо друштво за авиосообраќај и туризам има за цел да обезбеди квалитетни услуги за нашите Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар КОЛМАКО