logo


3681

КОЛМАКО KOLMAKO

Транспортната компанија КОЛМАКО од Кавадарци е основана во средината на 80- те години како трговско транспортно претпријатие со сопствен основачки влог поделен на три сектора: 1. Сектор за трговија - тех. директор дипломиран економист Ѓоргиев Минко 2. Сектор за транспорт - менаџер Дикев Вано и Ѓоргиев Маријан 3. Сектор за малопрод. и производство на текстил и хтз опрема - ген.директор Ѓоргиев Трајче Од почетокот на 2000 год претпријатието изврши пререгистрација во КОЛМАКО ДООЕЛ со главна дејност транспорт и шпедиција со свој сопствен возен парк на камиони: кипер, церади и платформи .

Transportnata kompanija KOLMAKO od Kavadarci e osnovana vo sredinata na 80- te godini kako trgovsko transportno pretprijatie so sopstven osnovacki vlog podelen na tri sektora: 1. Sektor za trgovija - teh. direktor diplomiran ekonomist Gorgiev Minko 2. Sektor za transport - menadjer Dikev Vano i Gorgiev Marijan 3. Sektor za maloprod. i proizvodstvo na tekstil i htz oprema - gen.direktor Gorgiev Trajce Od pocetokot na 2000 god pretprijatieto izvrsi preregistracija vo KOLMAKO DOOEL so glavna dejnost transport i spedicija so svoj sopstven vozen park na kamioni: kiper, ceradi i platformi .

Слични сајтови

Primus

732 Primus Rent a Car е вашето најсоодветно решение во изборот на превоз кој нуди безбедност, Повеќе »

Авто Атом

6456 Авто Атом ДОО Кочани приватна компанија основана во 2002 година, сместена во центарот на град Повеќе »

Оил Шпед

2760 ОЛИ-ШПЕД постои на пазарот осум години и запослува 50 вработени. Стратешка определба на Повеќе »

Евромак

2381 ЕВРОМАК е основана во 2000 година, како увоз-извоз фирма работејќи со овошје и зеленчук. Во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар КОЛМАКО