logo


369

Млекара Здравје Радово Mlekara Zdravje Radovo

Млекара Здравје Радово започна со работа во почетокот на 2002 година, во еколошки чиста средина која го опфаќа пределот помеѓу планините Огражден и Беласица, на 10 км. оддалеченост од Струмица. Во 2004 г. производството се прошири со нов производствен капацитет во Куманово, со што се продолжи со традицијата на педесет години постоење и производство на поранешен ЗИК Куманово. Во 2011 г. започна со работа и новата фабрика во Струмица, со производство на нова палета производи.

Mlekara Zdravje Radovo zapocna so rabota vo pocetokot na 2002 godina, vo ekoloski cista sredina koja go opfaka predelot pomegu planinite Ograzden i Belasica, na 10 km. oddalecenost od Strumica. Vo 2004 g. proizvodstvoto se prosiri so nov proizvodstven kapacitet vo Kumanovo, so sto se prodolzi so tradicijata na pedeset godini postoene i proizvodstvo na poranesen ZIK Kumanovo. Vo 2011 g. zapocna so rabota i novata fabrika vo Strumica, so proizvodstvo na nova paleta proizvodi.

Слични сајтови

Вински Витези

269 Ги почитуваме и промовираме христијанските вредности и традиции во врска со лозарството и Повеќе »

Москов МС

4470 Пред 15 години на македонскиот пазар влегува Грчката компанија Super Plast, која е основана од Повеќе »

МИРАНА

1734 МИРАНА е друштво со ограничена одговорност, во приватна сопственост, основано од едно лице во Повеќе »

Ветеринар

5778 ДПТУ Ветеринар Доо експорт – импорт Гевгелија, Живинарска Фарма - Гевгелија е компанија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Млекара Здравје Радово