logo


3701

Piccadilly S Piccadilly S

Нашето училиште брои 15 дипломирани професори кои постојано се усовршуваат посетувајќи разни семинари обуки и слично. Наставата се одржува на 7 локации, од кои една во Крива Паланка и шест во Скопје, со повеќе од 20 училници кои што се опремени со аудио-визуелни средства, како и интерактивни табли за следење на наставата.

Naseto uciliste broi 15 diplomirani profesori koi postojano se usovrsuvaat posetuvajki razni seminari obuki i slicno. Nastavata se odrzuva na 7 lokacii, od koi edna vo Kriva Palanka i sest vo Skopje, so poveke od 20 ucilnici koi sto se opremeni so audio-vizuelni sredstva, kako i interaktivni tabli za sledene na nastavata.

Слични сајтови

Ученички Дом “Здравко Цветковски”

5695 ЈУУДГС( Јавна установа ученички дом на град Скопје)“Здравко Цветковски” – Скопје, е воспитно- Повеќе »

Центарот за економски анализи (ЦЕА)

1987 Центарот за економски анализи (ЦЕА) е истражувачки центар составен од економисти кои делат Повеќе »

ООУ „Ванчо Прке“ - Штип

5630 Мисија на ООУ „Ванчо Прке“ - Штип е да поттикнува доверба и почитување од нашите ученици, Повеќе »

Центар за едукација и развоj (ЦЕД)-Теарце

1136 Центарот за едукација и развој(ЦЕД) е невладина организација која функционира во регионот на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Piccadilly S