logo


3701

Piccadilly S Piccadilly S

Нашето училиште брои 15 дипломирани професори кои постојано се усовршуваат посетувајќи разни семинари обуки и слично. Наставата се одржува на 7 локации, од кои една во Крива Паланка и шест во Скопје, со повеќе од 20 училници кои што се опремени со аудио-визуелни средства, како и интерактивни табли за следење на наставата.

Naseto uciliste broi 15 diplomirani profesori koi postojano se usovrsuvaat posetuvajki razni seminari obuki i slicno. Nastavata se odrzuva na 7 lokacii, od koi edna vo Kriva Palanka i sest vo Skopje, so poveke od 20 ucilnici koi sto se opremeni so audio-vizuelni sredstva, kako i interaktivni tabli za sledene na nastavata.

Слични сајтови

Беллина Центар

5887 Беллина Центар е формирана 1998 година во Охрид од страна на Наумоска Дијана.Нашата основна Повеќе »

ООУ „Рампо Левката“ Прилеп

5438 Посетете го официјалниот веб сајт на ООУ „Рампо Левката“ – Прилеп и бидете во тек со проектите Повеќе »

Меѓународен Славјански Универзитет

6125 Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ е најсоодветното место каде Повеќе »

Детски центар "Џунџуле"

6349 Центарот за детско уметничко изразување, музикотерапија и психо-физичка релаксација "Џунџуле" Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Piccadilly S