logo


3714

Р.Ж. “Услуги” R.Z. “Uslugi”

Една од основните дејности на друштвото е водоснабдувањето на Железарницата со вода за потребите на производниот процес односно индустриските потреби и хигиенските потреби на вработените. Основата на водоснабдуввањето е дефинирана уште со изградбата на Железарницата , за која потреба изградени се повеќе хидро-градежни објекти, различни по големина и функција , но се со една единствена цел да ги задоволи технолошко-техничките норми во процесот на производството.

Edna od osnovnite dejnosti na drustvoto e vodosnabduvaneto na Zelezarnicata so voda za potrebite na proizvodniot proces odnosno industriskite potrebi i higienskite potrebi na vrabotenite. Osnovata na vodosnabduvvaneto e definirana uste so izgradbata na Zelezarnicata , za koja potreba izgradeni se poveke hidro-gradezni objekti, razlicni po golemina i funkcija , no se so edna edinstvena cel da gi zadovoli tehnolosko-tehnickite normi vo procesot na proizvodstvoto.

Слични сајтови

Turisticka Agencija

3654 Туристичка Агенција, превоз на патници со Автобус, Авион од Европа до целиот Балкан и Повеќе »

ШПЕДИЦИЈА МКД

1974 ШПЕДИЦИЈА МКД е агенција за царинско посредување(шпедиција) со седиште во Скопје,Македонија. Повеќе »

Тнт Македонија

7046 Тнт - Брза пошта Македонија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Р.Ж. “Услуги”