logo


3714

Р.Ж. “Услуги” R.Z. “Uslugi”

Една од основните дејности на друштвото е водоснабдувањето на Железарницата со вода за потребите на производниот процес односно индустриските потреби и хигиенските потреби на вработените. Основата на водоснабдуввањето е дефинирана уште со изградбата на Железарницата , за која потреба изградени се повеќе хидро-градежни објекти, различни по големина и функција , но се со една единствена цел да ги задоволи технолошко-техничките норми во процесот на производството.

Edna od osnovnite dejnosti na drustvoto e vodosnabduvaneto na Zelezarnicata so voda za potrebite na proizvodniot proces odnosno industriskite potrebi i higienskite potrebi na vrabotenite. Osnovata na vodosnabduvvaneto e definirana uste so izgradbata na Zelezarnicata , za koja potreba izgradeni se poveke hidro-gradezni objekti, razlicni po golemina i funkcija , no se so edna edinstvena cel da gi zadovoli tehnolosko-tehnickite normi vo procesot na proizvodstvoto.

Слични сајтови

Фергошпед

5596 Друштвото за шпедиција, транспорт, трговија и услуги "Фергошпед" ДООЕЛ Скопје, е друштво со Повеќе »

Vip Taxi Skopje

4493 Такси превоз низ цело Скопје. НА страната имате моѓност транспарентно да ги видите сите Повеќе »

Nes Komerc

1434 Друштво за трговија и транспорт Нес Комерц - Тетово Повеќе »

ЗММЗ ТРАНС

5655 Фирмитe ЗММЗ ТРАНС и КИНГ ШПЕД се основани во 2006 год. исклучиво од домашен капитал. Од Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Р.Ж. “Услуги”