logo


3714

Р.Ж. “Услуги” R.Z. “Uslugi”

Една од основните дејности на друштвото е водоснабдувањето на Железарницата со вода за потребите на производниот процес односно индустриските потреби и хигиенските потреби на вработените. Основата на водоснабдуввањето е дефинирана уште со изградбата на Железарницата , за која потреба изградени се повеќе хидро-градежни објекти, различни по големина и функција , но се со една единствена цел да ги задоволи технолошко-техничките норми во процесот на производството.

Edna od osnovnite dejnosti na drustvoto e vodosnabduvaneto na Zelezarnicata so voda za potrebite na proizvodniot proces odnosno industriskite potrebi i higienskite potrebi na vrabotenite. Osnovata na vodosnabduvvaneto e definirana uste so izgradbata na Zelezarnicata , za koja potreba izgradeni se poveke hidro-gradezni objekti, razlicni po golemina i funkcija , no se so edna edinstvena cel da gi zadovoli tehnolosko-tehnickite normi vo procesot na proizvodstvoto.

Слични сајтови

ДТУТП СОЛОПРЕВОЗ

2867 ДТУТП СОЛОПРЕВОЗ ДООЕЛ Скопје е едно од реномираните друштва за меѓународен и внатрешен Повеќе »

Манимак

2688 Почнувајќи од 1991 година, до денес, МАНИМАК доо опстојува на македонскиот пазар како увозник, Повеќе »

Потрчко

730 ПОТРЧКО дооел е фирма со приоритетна дејност такси служба. Главна цел, идеја, мото... ни е да Повеќе »

Партнер

1432 Партнер ДООЕЛ -Виница Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Р.Ж. “Услуги”