logo


3718

ДИКОС DIKOS

ДИКОС доо е основана во 2004 год од страна на српски и македонски инвеститори. Основна дејност е застапување на реномирани фирми за пазарите на Македонија,Косово и Албанија и тоа од областите кои се наша цел и тоа: Надградба на сите видови специјални возила За таа цел подпишавме договори за застапување на фабриките ВАТРОСПРЕМ -Белград (формирана 1949 годин) и ХК ПРОЛЕТЕР-Крагуевац (формирана од страна на ХИДРАУЛИКА КУРЕЉА-Хрватска) водечки во областа на надградби на возила за разни намени. Сите видови на жици - нискојагленородни жици - високојагленородни - жици за СО2 заварување

DIKOS doo e osnovana vo 2004 god od strana na srpski i makedonski investitori. Osnovna dejnost e zastapuvane na renomirani firmi za pazarite na Makedonija,Kosovo i Albanija i toa od oblastite koi se nasa cel i toa: Nadgradba na site vidovi specijalni vozila Za taa cel podpisavme dogovori za zastapuvane na fabrikite VATROSPREM -Belgrad (formirana 1949 godin) i HK PROLETER-Kraguevac (formirana od strana na HIDRAULIKA KURELA-Hrvatska) vodecki vo oblasta na nadgradbi na vozila za razni nameni. Site vidovi na zici - niskojaglenorodni zici - visokojaglenorodni - zici za SO2 zavaruvane

Слични сајтови

Камиони Мк

5466 Посетете го Камиони МК! Портал во кој ќе може да најдете Повеќе »

Емша Шпед ДООЕЛ

1846 Фирмата Емша Шпед ДООЕЛ е основана 1999 година од страна на сегашниот сопственик Г-нот Емшов Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ДИКОС