logo


379

Фестивал Здраво Млади! Festival Zdravo Mladi!

Четири децении МЛАДИ, четири децении обликување на културниот спектар во нашиот град, четири децении расадник на идеи, енергија и младост. Младинскиот Културен Центар оваа година слави 40 години од своето постоење кое во себе го носи прекриениот симболизам на повторното раѓање, во склоп на пресвртната година во која МКЦ повторно ќе заживее во ново руво, со нова подмладена животна сила втемелена на веќе постоечките културни темели кои безмалку се доволни годинава да ја назначиме како наш прв роденден, планетарно хороскопски поволен, со девизата “конечно полнолетни, но со 22 годишно искуство”.

Cetiri decenii MLADI, cetiri decenii oblikuvane na kulturniot spektar vo nasiot grad, cetiri decenii rasadnik na idei, energija i mladost. Mladinskiot Kulturen Centar ovaa godina slavi 40 godini od svoeto postoene koe vo sebe go nosi prekrieniot simbolizam na povtornoto ragane, vo sklop na presvrtnata godina vo koja MKC povtorno ke zazivee vo novo ruvo, so nova podmladena zivotna sila vtemelena na veke postoeckite kulturni temeli koi bezmalku se dovolni godinava da ja naznacime kako nas prv rodenden, planetarno horoskopski povolen, so devizata “konecno polnoletni, no so 22 godisno iskustvo”.

Слични сајтови

Coffee Fest Skopje

167 Coffee Fest Skopje е ексклузивен настан кој за првпат се одржува во Македонија. Истиот како Повеќе »

Крушево Етно Град

6881 Манифестацијата Крушево Етно Град има за цел да го презентира богатото македонско културно и Повеќе »

Watch Out

6919 WatchOut! is an open air film Festival organized by Loja. The third edition of WatchOut! Film Повеќе »

Џифони Македонија

6043 На 27 мај 2014 година во Скопје се одржа „ЏИФОНИ ДЕН“, кој опфати триста деца од повеќе средни Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Фестивал Здраво Млади!