logo


3791

Универзитет на Југоисточна Европа Univerzitet na Jugoistocna Evropa

Универзитетот на Југоисточна Европа е приватна, јавна непрофитна високообразовна институција која се состои од факултети , центри и институти специјализирани во социо-економските науки. Факултетите се организирани единки во рамките на факултетот и истите функционираат преку советот на факултетот и универзитетската политичка рамка одобрена од Одборот на Универзитетот или Извршниот комитет. Универзитетот на Југоисточна Европа се состои од пет факултети: Факултет за современи науки и технологии, Факултет за јазици, култури и комуникација, Правен факултет, Факултет за јавна администрација и политички науки и Факултет за бизнис и економија.

Univerzitetot na Jugoistocna Evropa e privatna, javna neprofitna visokoobrazovna institucija koja se sostoi od fakulteti , centri i instituti specijalizirani vo socio-ekonomskite nauki. Fakultetite se organizirani edinki vo ramkite na fakultetot i istite funkcioniraat preku sovetot na fakultetot i univerzitetskata politicka ramka odobrena od Odborot na Univerzitetot ili Izvrsniot komitet. Univerzitetot na Jugoistocna Evropa se sostoi od pet fakulteti: Fakultet za sovremeni nauki i tehnologii, Fakultet za jazici, kulturi i komunikacija, Praven fakultet, Fakultet za javna administracija i politicki nauki i Fakultet za biznis i ekonomija.

Слични сајтови

Амичи

5918 Јазичен Центар Амичи нуди програма за изучување на Англискиот, Германскиот, Италијанскиот и Повеќе »

Правниот факултет “Јустинијан Први“

538 Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје ви нуди три одделни програми за студирање, преку Повеќе »

ДСУЛУД „Лазар Личеноски“

7876 Државно средно училиште за ликовна уметност и дизајн „Лазар Личеноски“ Скопје. Повеќе »

ОУ 'Климент Охридски' Прилеп

4640 Основното училиште Kлимент Oхридски се наоѓа во старата градска населба варошко маало во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Универзитет на Југоисточна Европа