logo


383

Заштеди.мк Zastedi.mk

Онлајн продажбата и групните попусти се тренд насекаде во светот. Ние го промовираме Вашиот бизнис пред повеќе илјади нови потенцијални купувачи на Вашите производи и услуги преку АКЦИЈА ЗА ЗАШТЕДА кои се објавуваат на нашата web страна. АКЦИЈАТА ЗА ЗАШТЕДА од нашата web странаwww.zastedi.mk ќе биде објавувана на повеќе други web страни, и споделувани со фановите на социјалните мрежи, како и испраќање на e-mail на сите наши регистрирани корисници на www.zastedi.mk. Клучот на успехот е заедно да и помогнеме на Вашата Компанија да остварува се поголеми продажби, со информирање на се поголема публика. Ете толку е едноставно.

Onlajn prodazbata i grupnite popusti se trend nasekade vo svetot. Nie go promovirame Vasiot biznis pred poveke iljadi novi potencijalni kupuvaci na Vasite proizvodi i uslugi preku AKCIJA ZA ZASTEDA koi se objavuvaat na nasata web strana. AKCIJATA ZA ZASTEDA od nasata web stranawww.zastedi.mk ke bide objavuvana na poveke drugi web strani, i spodeluvani so fanovite na socijalnite mrezi, kako i isprakane na e-mail na site nasi registrirani korisnici na www.zastedi.mk. Klucot na uspehot e zaedno da i pomogneme na Vasata Kompanija da ostvaruva se pogolemi prodazbi, so informirane na se pogolema publika. Ete tolku e ednostavno.

Слични сајтови

Trendy.mk

7432 www.trendy.mk e прва модна електронска продавница чија визија е да им ги понуди на Повеќе »

Mkupon.com.mk

7653 Секој ден подготвуваме прифатливи асортимани на производи и услуги со попусти до 90%. Повеќе »

НајдиПопуст.мк

7711 НајдиПопуст.мк е веб платформа за дневни зделки и попусти. Повеќе »

Shop-online.mk

7802 Шоп Онлајн Дооел е компанија специјализирана за увоз на големо и мало на различен асортиман на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Заштеди.мк