logo


3853

Англо Американско Училиште Anglo Amerikansko Uciliste

Англо Американското Училиште е приватно основно и средно училиште кое нуди настава за ученици од предшколска возраст до четврта година средно училиште. Наставата се изведува на англиски и македонски јазик. Наставните програми на англиски јазик се изведуваат по американска програма која се изведува во сите интернационални училишта ширум светот. Програмите кои се изведуваат на македонски јазик се соодветни на програмите кои се остваруваат во јавните училишта во Република Македонија.

Anglo Amerikanskoto Uciliste e privatno osnovno i sredno uciliste koe nudi nastava za ucenici od predskolska vozrast do cetvrta godina sredno uciliste. Nastavata se izveduva na angliski i makedonski jazik. Nastavnite programi na angliski jazik se izveduvaat po amerikanska programa koja se izveduva vo site internacionalni ucilista sirum svetot. Programite koi se izveduvaat na makedonski jazik se soodvetni na programite koi se ostvaruvaat vo javnite ucilista vo Republika Makedonija.

Слични сајтови

ИнОПТИМУМ-Македонија

4492 Денеска, во 21 век, во време на брзи промени кога од сите страни добиваме информации, ЗНАЕЊЕТО Повеќе »

Општински Ученички Дом "Боро Менков"

5693 Ученичкиот Дом "Боро Менков" се наоѓа во Крива Паланка во непосредна близина на СОУ "Ѓорче Повеќе »

Медиа Арт Студио

3622 "Медиа Арт Студио" е едукативен центар за англиски јазик специјализиран за деца од 4-14 Повеќе »

Neting School

6450 Neting School Тетово организира јазички курсеви, курсеви за ИТ, курсеви од бизнис секторот, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Англо Американско Училиште