logo


3853

Англо Американско Училиште Anglo Amerikansko Uciliste

Англо Американското Училиште е приватно основно и средно училиште кое нуди настава за ученици од предшколска возраст до четврта година средно училиште. Наставата се изведува на англиски и македонски јазик. Наставните програми на англиски јазик се изведуваат по американска програма која се изведува во сите интернационални училишта ширум светот. Програмите кои се изведуваат на македонски јазик се соодветни на програмите кои се остваруваат во јавните училишта во Република Македонија.

Anglo Amerikanskoto Uciliste e privatno osnovno i sredno uciliste koe nudi nastava za ucenici od predskolska vozrast do cetvrta godina sredno uciliste. Nastavata se izveduva na angliski i makedonski jazik. Nastavnite programi na angliski jazik se izveduvaat po amerikanska programa koja se izveduva vo site internacionalni ucilista sirum svetot. Programite koi se izveduvaat na makedonski jazik se soodvetni na programite koi se ostvaruvaat vo javnite ucilista vo Republika Makedonija.

Слични сајтови

Студентски Дом "Хилјадников"

5694 Како резултат на напорите на Владата на Република Македонија да изгради модерен образовен Повеќе »

Autodesk Macedonia

4217 Аутодеск Македонија е формиран од страна на компанијата Kumevbrothers production и Autodesk Повеќе »

IZIIS

4292 Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, ИЗИИС, Универзитет "Св. Кирил Повеќе »

Институт за општествени и хуманистички науки

6870 Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје е непрофитна научно-истражувачка Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Англо Американско Училиште