logo


3853

Англо Американско Училиште Anglo Amerikansko Uciliste

Англо Американското Училиште е приватно основно и средно училиште кое нуди настава за ученици од предшколска возраст до четврта година средно училиште. Наставата се изведува на англиски и македонски јазик. Наставните програми на англиски јазик се изведуваат по американска програма која се изведува во сите интернационални училишта ширум светот. Програмите кои се изведуваат на македонски јазик се соодветни на програмите кои се остваруваат во јавните училишта во Република Македонија.

Anglo Amerikanskoto Uciliste e privatno osnovno i sredno uciliste koe nudi nastava za ucenici od predskolska vozrast do cetvrta godina sredno uciliste. Nastavata se izveduva na angliski i makedonski jazik. Nastavnite programi na angliski jazik se izveduvaat po amerikanska programa koja se izveduva vo site internacionalni ucilista sirum svetot. Programite koi se izveduvaat na makedonski jazik se soodvetni na programite koi se ostvaruvaat vo javnite ucilista vo Republika Makedonija.

Слични сајтови

Медиа Арт Студио

3622 "Медиа Арт Студио" е едукативен центар за англиски јазик специјализиран за деца од 4-14 Повеќе »

Алби

7216 Издавачката куќа "Алби" е основана во 1992 година, а е активна од 1998 година. "Алби" се Повеќе »

Балкан Грин Хаус

3395 Суштината на стратегијата на БАЛКАН ГРИН ХАУС е да се пренесе знаењето за работа со стакленици Повеќе »

Филолошки факултет „Блаже Конески“ Скопје

6333 Филолошкииот факултет „Блаже Конески“ при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје е Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Англо Американско Училиште