logo


3864

Акцент Компјутери Akcent Kompjuteri

Нашата мисија е едноставна: Да ги развиваме најдобрите и најквалитетни компјутерски решенија кои ќе служат на различните потреби на корисниците во Македонија. Како една од водечките ИТ компании на локалниот пазар, нашата бизнис политика подржаната со квалитет, сервис и добра вредност на решенијата мора да го одржат АКЦЕНТ во врвот на водечките компании во Македонија. Од самото формирање стратегијата на Акцент беше да се поврзе со водечките компании во IT индустријата. Континуираниот раст на компанијата е наша обрска. Oд формирањето па до сега компанијата расте со зголемување на прометот на годишно ниво од 20-30% секоја година.

Nasata misija e ednostavna: Da gi razvivame najdobrite i najkvalitetni kompjuterski resenija koi ke sluzat na razlicnite potrebi na korisnicite vo Makedonija. Kako edna od vodeckite IT kompanii na lokalniot pazar, nasata biznis politika podrzanata so kvalitet, servis i dobra vrednost na resenijata mora da go odrzat AKCENT vo vrvot na vodeckite kompanii vo Makedonija. Od samoto formirane strategijata na Akcent bese da se povrze so vodeckite kompanii vo IT industrijata. Kontinuiraniot rast na kompanijata e nasa obrska. Od formiraneto pa do sega kompanijata raste so zgolemuvane na prometot na godisno nivo od 20-30% sekoja godina.

Слични сајтови

ДДКом

3474 ДДКом е основана на 13-ти април 2006 од тим на ИТ професионалци со преку 10 години искуство во Повеќе »

БИС

6339 Полето на делување на БИС опфаќа: компјутерски инженеринг, развој на апликативен и Повеќе »

Бетако-Софт

6546 Преку 20 години развиваме апликативен софтвер за Вашиот бизнис. Низ динамична и активна Повеќе »

Матрикс Глобал Мк

3498 Matrix Global, одделот на Matrix за аутсорсинг во странство е водечка софтверска консултантска Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Акцент Компјутери