logo


3864

Акцент Компјутери Akcent Kompjuteri

Нашата мисија е едноставна: Да ги развиваме најдобрите и најквалитетни компјутерски решенија кои ќе служат на различните потреби на корисниците во Македонија. Како една од водечките ИТ компании на локалниот пазар, нашата бизнис политика подржаната со квалитет, сервис и добра вредност на решенијата мора да го одржат АКЦЕНТ во врвот на водечките компании во Македонија. Од самото формирање стратегијата на Акцент беше да се поврзе со водечките компании во IT индустријата. Континуираниот раст на компанијата е наша обрска. Oд формирањето па до сега компанијата расте со зголемување на прометот на годишно ниво од 20-30% секоја година.

Nasata misija e ednostavna: Da gi razvivame najdobrite i najkvalitetni kompjuterski resenija koi ke sluzat na razlicnite potrebi na korisnicite vo Makedonija. Kako edna od vodeckite IT kompanii na lokalniot pazar, nasata biznis politika podrzanata so kvalitet, servis i dobra vrednost na resenijata mora da go odrzat AKCENT vo vrvot na vodeckite kompanii vo Makedonija. Od samoto formirane strategijata na Akcent bese da se povrze so vodeckite kompanii vo IT industrijata. Kontinuiraniot rast na kompanijata e nasa obrska. Od formiraneto pa do sega kompanijata raste so zgolemuvane na prometot na godisno nivo od 20-30% sekoja godina.

Слични сајтови

Ре-актив

6417 Ре-актив Доо Скопје, Друштво за консалтинг и понуда на софтвер, има постигнато високо ниво на Повеќе »

Итеа Солушнс

6633 Итеа Солушнс е компанија која се занимава со ИТ консалтинг и софтверско инженерство. Нејзина Повеќе »

k2laptop

494 К2лаптоп е компјутерски сервис за сите видови компјутери и LCD монитори а наша специјалност е Повеќе »

ДИГИТ КОМПЈУТЕРИ

4829 Посетете го веб сајтот на Дигит Компјутери дооел Штип и ќе најдете широк асортиман на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Акцент Компјутери