logo


392

Triple S Learning Triple S Learning

Triple S Learning е прв и единствен специјализиран тренинг центар во Македонија во областите на продажба, услуга и успех. Знаењето и методологијата кои се содржани во тренинг програмите, кои ги користат и светските лидерски компании, ги издвојува Triple S Learning како единствени и иновативни во современите услови на работење. Тренинг програмите на Triple S Learning се персонализираат и приспособуваат на бизнис потребите на секој клиент. Обезбедуваат насоки, вештини и одговори за секојдневните ситуации, интеракции, можности, проблеми и предизвици на вработените. Triple S Learning е компанија која успешно делува и во Србија, Хрватска и Словенија.

Triple S Learning e prv i edinstven specijaliziran trening centar vo Makedonija vo oblastite na prodazba, usluga i uspeh. Znaeneto i metodologijata koi se sodrzani vo trening programite, koi gi koristat i svetskite liderski kompanii, gi izdvojuva Triple S Learning kako edinstveni i inovativni vo sovremenite uslovi na rabotene. Trening programite na Triple S Learning se personaliziraat i prisposobuvaat na biznis potrebite na sekoj klient. Obezbeduvaat nasoki, vestini i odgovori za sekojdnevnite situacii, interakcii, moznosti, problemi i predizvici na vrabotenite. Triple S Learning e kompanija koja uspesno deluva i vo Srbija, Hrvatska i Slovenija.

Слични сајтови

Furkan ISM

6372 Официјален веб сајт на исдавачката куќа Фуркан Исм, Скопје. Повеќе »

Правниот факултет “Јустинијан Први“

538 Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје ви нуди три одделни програми за студирање, преку Повеќе »

Технолошко-металуршкиот факултет

541 Технолошко-металуршкиот факултет има 6 институти и центар за трансфер на Повеќе »

Алгоритам

4069 Средното образование кое имаме намера да го овозможиме кореспондира со актуелните процеси на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Triple S Learning