logo


392

Triple S Learning Triple S Learning

Triple S Learning е прв и единствен специјализиран тренинг центар во Македонија во областите на продажба, услуга и успех. Знаењето и методологијата кои се содржани во тренинг програмите, кои ги користат и светските лидерски компании, ги издвојува Triple S Learning како единствени и иновативни во современите услови на работење. Тренинг програмите на Triple S Learning се персонализираат и приспособуваат на бизнис потребите на секој клиент. Обезбедуваат насоки, вештини и одговори за секојдневните ситуации, интеракции, можности, проблеми и предизвици на вработените. Triple S Learning е компанија која успешно делува и во Србија, Хрватска и Словенија.

Triple S Learning e prv i edinstven specijaliziran trening centar vo Makedonija vo oblastite na prodazba, usluga i uspeh. Znaeneto i metodologijata koi se sodrzani vo trening programite, koi gi koristat i svetskite liderski kompanii, gi izdvojuva Triple S Learning kako edinstveni i inovativni vo sovremenite uslovi na rabotene. Trening programite na Triple S Learning se personaliziraat i prisposobuvaat na biznis potrebite na sekoj klient. Obezbeduvaat nasoki, vestini i odgovori za sekojdnevnite situacii, interakcii, moznosti, problemi i predizvici na vrabotenite. Triple S Learning e kompanija koja uspesno deluva i vo Srbija, Hrvatska i Slovenija.

Слични сајтови

М6 Едукативен центар

3356 М6 Едукативен центар Повеќе »

ООУ „Крсте Мисирков“-Куманово

6563 Денес во Основното општинско училиште „Крсте Мисирков“ од Куманово има 45 паралелки во кои се Повеќе »

ОСУ „Мирко Милески“

7342 ОСУ „Мирко Милески“ е средно општинско училиште, се наоѓа во строгиот центар на Кичево. Повеќе »

ССОУ Коле Неделковски Велес

7856 Средно стручно општинско училиште „Коле Неделковски“ Велес. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Triple S Learning