logo


392

Triple S Learning Triple S Learning

Triple S Learning е прв и единствен специјализиран тренинг центар во Македонија во областите на продажба, услуга и успех. Знаењето и методологијата кои се содржани во тренинг програмите, кои ги користат и светските лидерски компании, ги издвојува Triple S Learning како единствени и иновативни во современите услови на работење. Тренинг програмите на Triple S Learning се персонализираат и приспособуваат на бизнис потребите на секој клиент. Обезбедуваат насоки, вештини и одговори за секојдневните ситуации, интеракции, можности, проблеми и предизвици на вработените. Triple S Learning е компанија која успешно делува и во Србија, Хрватска и Словенија.

Triple S Learning e prv i edinstven specijaliziran trening centar vo Makedonija vo oblastite na prodazba, usluga i uspeh. Znaeneto i metodologijata koi se sodrzani vo trening programite, koi gi koristat i svetskite liderski kompanii, gi izdvojuva Triple S Learning kako edinstveni i inovativni vo sovremenite uslovi na rabotene. Trening programite na Triple S Learning se personaliziraat i prisposobuvaat na biznis potrebite na sekoj klient. Obezbeduvaat nasoki, vestini i odgovori za sekojdnevnite situacii, interakcii, moznosti, problemi i predizvici na vrabotenite. Triple S Learning e kompanija koja uspesno deluva i vo Srbija, Hrvatska i Slovenija.

Слични сајтови

Медиум

336 заеднички проект на дневниот весник Нова Македонија и Високата школа за новинарство и за Повеќе »

НУ Библиотека "КОЧО РАЦИН" - Тетово

2341 Библиотекарството во Тетово влече корени длабоко во историјата и има богата традиција на овие Повеќе »

Макавеј

785 Книгоиздателството Макавеј е формирано во 2000 година во Скопје и од основањето презеде акција Повеќе »

ООУ „Владо Тасевски“ Скопје

4635 Општинското основно училиште “Владо Тасевски” Скопје е лоцирано во населбата Козле, на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Triple S Learning