logo


392

Triple S Learning Triple S Learning

Triple S Learning е прв и единствен специјализиран тренинг центар во Македонија во областите на продажба, услуга и успех. Знаењето и методологијата кои се содржани во тренинг програмите, кои ги користат и светските лидерски компании, ги издвојува Triple S Learning како единствени и иновативни во современите услови на работење. Тренинг програмите на Triple S Learning се персонализираат и приспособуваат на бизнис потребите на секој клиент. Обезбедуваат насоки, вештини и одговори за секојдневните ситуации, интеракции, можности, проблеми и предизвици на вработените. Triple S Learning е компанија која успешно делува и во Србија, Хрватска и Словенија.

Triple S Learning e prv i edinstven specijaliziran trening centar vo Makedonija vo oblastite na prodazba, usluga i uspeh. Znaeneto i metodologijata koi se sodrzani vo trening programite, koi gi koristat i svetskite liderski kompanii, gi izdvojuva Triple S Learning kako edinstveni i inovativni vo sovremenite uslovi na rabotene. Trening programite na Triple S Learning se personaliziraat i prisposobuvaat na biznis potrebite na sekoj klient. Obezbeduvaat nasoki, vestini i odgovori za sekojdnevnite situacii, interakcii, moznosti, problemi i predizvici na vrabotenite. Triple S Learning e kompanija koja uspesno deluva i vo Srbija, Hrvatska i Slovenija.

Слични сајтови

Б-Кингс

6509 Б-Кингс е водечки провајдер за ИТ едукација, ИТ консалтинг и ИТ сервиси развиен со помош на Повеќе »

Институт за македонска литература

5860 Институтот за македонска литература – Скопје е јавна научна установа која остварува Повеќе »

О.У. „Мирче Ацев“ Скопје

4639 Во текот на изминатите 6 децении ОУ Мирче Ацев Скопје го посетувале многу, многу ученици. Од Повеќе »

УКЛО

446 ниверзитетот “Св. Климент Охридски” -Битола ,познат со акронимот УКЛО, е вториот државен Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Triple S Learning