logo


3931

Бигорски Манастир Bigorski Manastir

Овој свет храм како да се вгнездил крај бисерните води на реката Радика, во прекрасното шаренило на бујните шуми и раштркани карпи, по стрмните падини на Бистра. Тука, во манастирот, владее целосна невременска тивкост, во чија позадина е непрекинатиот исон на бисерните води на Радика и бујните млазеви на мана

Ovoj svet hram kako da se vgnezdil kraj bisernite vodi na rekata Radika, vo prekrasnoto sarenilo na bujnite sumi i rastrkani karpi, po strmnite padini na Bistra. Tuka, vo manastirot, vladee celosna nevremenska tivkost, vo cija pozadina e neprekinatiot ison na bisernite vodi na Radika i bujnite mlazevi na mana

Слични сајтови

BFI.mk

7493 Исламска Заедница во Република Македонија е верска организација на сите муслимани кои живеат Повеќе »

МАНАСТИР УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА - МАТКА

4615 Манастирот Успение на Пресвета Богородица (познат и како Манастир Матка) се наоѓа во кањонот Повеќе »

Охридски Богојавленски Водосвет-Водици

6936 На Богојавление, главен настан е фрлањето на крстот во водата. Во Охрид, крстот се фрла во Повеќе »

Скопска епархија

4588 Интернет страница за Скопската Православна Епархија. Скопската епархија ја возглавува Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Бигорски Манастир