logo


3931

Бигорски Манастир Bigorski Manastir

Овој свет храм како да се вгнездил крај бисерните води на реката Радика, во прекрасното шаренило на бујните шуми и раштркани карпи, по стрмните падини на Бистра. Тука, во манастирот, владее целосна невременска тивкост, во чија позадина е непрекинатиот исон на бисерните води на Радика и бујните млазеви на мана

Ovoj svet hram kako da se vgnezdil kraj bisernite vodi na rekata Radika, vo prekrasnoto sarenilo na bujnite sumi i rastrkani karpi, po strmnite padini na Bistra. Tuka, vo manastirot, vladee celosna nevremenska tivkost, vo cija pozadina e neprekinatiot ison na bisernite vodi na Radika i bujnite mlazevi na mana

Слични сајтови

Еврејска Заедница во РМ

6626 Еврејска заедница во Република Македонија, брои околу 250 членови, од кои најголем број се Повеќе »

Комисија за односи со верските заедници

6849 Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи за првпат како служба е основана Повеќе »

Христијанска адвентистичка црква

6754 Добредојдовте на на официјалниот сајт на Христијанската адвентистичка црква во Република Повеќе »

Православна охридска архиепископија

4587 Официјална страница за Православната охридска архиепископија,којашто е првата словенска Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Бигорски Манастир