logo


3935

EOS во Македонија EOS vo Makedonija

EOS Матрих во Македонија е компанија основана во 2003 година како Europe Матрих. Уште од самиот почеток, динамичноста, транспарентноста, проактивноста и ориентираноста кон резултатите се принципите според кои го водиме нашето работење и коишто обезбедуваат брз и стабилен пораст на Компанијата. Во 2005 година, EOS Матрих во Македонија беше преземена од страна на меѓународната Групација EOS, компанија членка на Групацијата OTTO.

EOS Matrih vo Makedonija e kompanija osnovana vo 2003 godina kako Europe Matrih. Uste od samiot pocetok, dinamicnosta, transparentnosta, proaktivnosta i orientiranosta kon rezultatite se principite spored koi go vodime naseto rabotene i koisto obezbeduvaat brz i stabilen porast na Kompanijata. Vo 2005 godina, EOS Matrih vo Makedonija bese prezemena od strana na megunarodnata Grupacija EOS, kompanija clenka na Grupacijata OTTO.

Слични сајтови

КБ Публикум Инвест

6829 КБ Публикум Инвест АД Скопје, Друштво за управување со инвестициски фондови, е формирано во Повеќе »

Еуриск

6758 Еуриск е компанија формирана со цел да им овозможи на своите клиенти вискоквалитетни Повеќе »

Друштвото за консалтинг услуги "СФИД"

2893 Друштвото за консалтинг услуги СМЕТКОВОДСТВО, ФИНАНСИИ И ДАНОЦИ "СФИД" е најголемо консалтинг Повеќе »

ДМТХ

6679 ДМТХ Дооел, Скопје - е компанија специјализирана во сферата на финансиски услуги основана од Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар EOS во Македонија