logo


3935

EOS во Македонија EOS vo Makedonija

EOS Матрих во Македонија е компанија основана во 2003 година како Europe Матрих. Уште од самиот почеток, динамичноста, транспарентноста, проактивноста и ориентираноста кон резултатите се принципите според кои го водиме нашето работење и коишто обезбедуваат брз и стабилен пораст на Компанијата. Во 2005 година, EOS Матрих во Македонија беше преземена од страна на меѓународната Групација EOS, компанија членка на Групацијата OTTO.

EOS Matrih vo Makedonija e kompanija osnovana vo 2003 godina kako Europe Matrih. Uste od samiot pocetok, dinamicnosta, transparentnosta, proaktivnosta i orientiranosta kon rezultatite se principite spored koi go vodime naseto rabotene i koisto obezbeduvaat brz i stabilen porast na Kompanijata. Vo 2005 godina, EOS Matrih vo Makedonija bese prezemena od strana na megunarodnata Grupacija EOS, kompanija clenka na Grupacijata OTTO.

Слични сајтови

Капитал банка

270 Капитал Банка постои на македонскиот пазар веќе 15 години како прва банка со странски капитал Повеќе »

БЕНД ревизија и консалтинг

2326 БЕНД ревизија и консалтинг Повеќе »

Друштво за ревизија ПРОАУДИТ

2462 Носители на работата во Друштвото за ревизија ПРОАУДИТ-Куманово се дипломирани Повеќе »

Некст Консалтинг

5652 Нудиме комплетно Решение за Развој на Вашиот Бизнис! Некст консалтинг врши имплементација на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар EOS во Македонија