logo


395

Книжарница Култура Knizarnica Kultura

Издавачката куќа КУЛТУРА е формирана во 1945 година и денес е најстарото книгоиздавателство во Македонија. Приватизирана во 2000 година. Во моментот на приватизацијата имаше 120 вработени; денес целокупната дејност ја извршуваат 20 луѓе. КУЛТУРА во своја сопственост има две книжарници, од кои едната е во центарот на Скопје и важи за најрепрезентативната книжарница во Македонија. Соработува со повеќе приватни книжарници во Македонија, а свој книжарски простор има и на Економскиот факултет во Скопје.

Izdavackata kuka KULTURA e formirana vo 1945 godina i denes e najstaroto knigoizdavatelstvo vo Makedonija. Privatizirana vo 2000 godina. Vo momentot na privatizacijata imase 120 vraboteni; denes celokupnata dejnost ja izvrsuvaat 20 luge. KULTURA vo svoja sopstvenost ima dve knizarnici, od koi ednata e vo centarot na Skopje i vazi za najreprezentativnata knizarnica vo Makedonija. Sorabotuva so poveke privatni knizarnici vo Makedonija, a svoj knizarski prostor ima i na Ekonomskiot fakultet vo Skopje.

Слични сајтови

Градска библиотека „Браќа Миладиновци“

6748 Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ од Скопје претставува современ Повеќе »

NOVA International Schools

3288 NOVA International Schools is a coeducational day school that enrolls 501 students from 40 Повеќе »

ОЕМУЦ „Св. Наум Охридски”-Охрид

5198 OЕМУЦ “Св. Наум Охридски” е воспитно-образовна институција во која се школуваат ученици од Повеќе »

Универзитет Св. Кирил и Методиј ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ

533 Градежниот факултет е јавна високообразовна институција која врши образовна, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Книжарница Култура