logo


395

Книжарница Култура Knizarnica Kultura

Издавачката куќа КУЛТУРА е формирана во 1945 година и денес е најстарото книгоиздавателство во Македонија. Приватизирана во 2000 година. Во моментот на приватизацијата имаше 120 вработени; денес целокупната дејност ја извршуваат 20 луѓе. КУЛТУРА во своја сопственост има две книжарници, од кои едната е во центарот на Скопје и важи за најрепрезентативната книжарница во Македонија. Соработува со повеќе приватни книжарници во Македонија, а свој книжарски простор има и на Економскиот факултет во Скопје.

Izdavackata kuka KULTURA e formirana vo 1945 godina i denes e najstaroto knigoizdavatelstvo vo Makedonija. Privatizirana vo 2000 godina. Vo momentot na privatizacijata imase 120 vraboteni; denes celokupnata dejnost ja izvrsuvaat 20 luge. KULTURA vo svoja sopstvenost ima dve knizarnici, od koi ednata e vo centarot na Skopje i vazi za najreprezentativnata knizarnica vo Makedonija. Sorabotuva so poveke privatni knizarnici vo Makedonija, a svoj knizarski prostor ima i na Ekonomskiot fakultet vo Skopje.

Слични сајтови

ОУ "Малина Попиванова"

7668 Основното училиштето "Малина Попиванова" - Кочани располага со две училишни згради и една Повеќе »

ОOУ Вера Циривири – Трена

5626 OОУ „Вера Циривири Трена“ – Скопје е централно самостојно деветгодишно училиште, лоцирано е во Повеќе »

Лингванет

5725 Центарот за странски јазици и други интелектуални услуги Лингванет е основан во 2013 година од Повеќе »

Озарение

5409 Добредојдовте на сајтот на Озарение! Проект за обучување на руски јазик во основно Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Книжарница Култура