logo


398

Св. Лазар Sv. Lazar

Добредојдовте на интернет страната на "Свети Лазар Хоспитал" − Скопје. Нашата болница е приватна гинеколошко−акушерска болница, дел од ланецот болници "Свети Лазар" и располага со најсовремени и комплетно опремени амбуланти, родилни сали, интензивен неонатолошки сектор, операциони сали, лабораторија за крвна анализа, in vitro лабораторија, лабораторија и банка за матични клетки и соби за смештај.

Dobredojdovte na internet stranata na "Sveti Lazar Hospital" − Skopje. Nasata bolnica e privatna ginekolosko−akuserska bolnica, del od lanecot bolnici "Sveti Lazar" i raspolaga so najsovremeni i kompletno opremeni ambulanti, rodilni sali, intenziven neonatoloski sektor, operacioni sali, laboratorija za krvna analiza, in vitro laboratorija, laboratorija i banka za maticni kletki i sobi za smestaj.

Слични сајтови

Хомеопатска ординација ГАИА

7833 Др. Биљана Ѓуроска е Доктор на медицина кој професионално работи како хомеопат. Од својата Повеќе »

Зорба Консалтинг

7832 М-р. Лидија Зорба работи како психолог, едукатор и тренер во Центарот за применета психологија Повеќе »

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

6126 ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија-Скопје се наоѓа на улица Белградска бб, под Повеќе »

OrtodoncijaM

585 15 годишно работно искуство, едукација во западноевропските земји, посетување на стручни Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Св. Лазар