logo


398

Св. Лазар Sv. Lazar

Добредојдовте на интернет страната на "Свети Лазар Хоспитал" − Скопје. Нашата болница е приватна гинеколошко−акушерска болница, дел од ланецот болници "Свети Лазар" и располага со најсовремени и комплетно опремени амбуланти, родилни сали, интензивен неонатолошки сектор, операциони сали, лабораторија за крвна анализа, in vitro лабораторија, лабораторија и банка за матични клетки и соби за смештај.

Dobredojdovte na internet stranata na "Sveti Lazar Hospital" − Skopje. Nasata bolnica e privatna ginekolosko−akuserska bolnica, del od lanecot bolnici "Sveti Lazar" i raspolaga so najsovremeni i kompletno opremeni ambulanti, rodilni sali, intenziven neonatoloski sektor, operacioni sali, laboratorija za krvna analiza, in vitro laboratorija, laboratorija i banka za maticni kletki i sobi za smestaj.

Слични сајтови

Вита

2937 Vita Medical Group Повеќе »

Varumin

1458 Варумин официјално регистриран како традиционален хербален лек во Република Македонија и Повеќе »

Авицена

3690 Основната активност на Авицена специјалистичка лабораторија, како прва приватна регистрирана Повеќе »

Институт за Јавно здравје на РМ

3340 Денес, репрезентативноста на јавно-здравствениот сегмент во државата преку активностите на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Св. Лазар