logo


4064

ДМБУЦ “Илија Николовски-Луј” DMBUC “Ilija Nikolovski-Luj”

Центарот е сместен во зграда, во рамките на Културниот центар на град Скопје. Тој се наоѓа од левата страна на реката Вардар, во непосредна близина на МНТ, Камениот мост и Комерцијална банка. Адресата на училиштето е Питу Гули бр. 1 Телефони: 02/3115-527; Телефон-фах: 02/3230-257 и 02/3119-004

Centarot e smesten vo zgrada, vo ramkite na Kulturniot centar na grad Skopje. Toj se naoga od levata strana na rekata Vardar, vo neposredna blizina na MNT, Kameniot most i Komercijalna banka. Adresata na ucilisteto e Pitu Guli br. 1 Telefoni: 02/3115-527; Telefon-fah: 02/3230-257 i 02/3119-004

Слични сајтови

Сакам книги

634 Сакам книги е создаден од личност која е вљубена во книгите. Од личност која не пропушта саем, Повеќе »

Neting School

6450 Neting School Тетово организира јазички курсеви, курсеви за ИТ, курсеви од бизнис секторот, Повеќе »

Библиотека „Гоце Делчев“ - Велес

7387 Локалната библиотека „Гоце Делчев“ е културна институција која претставува центар на Повеќе »

Ин Оптимум Македонија

961 Денеска, во 21 век, во време на брзи промени кога од сите страни добиваме информации, Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ДМБУЦ “Илија Николовски-Луј”