logo


4069

Алгоритам Algoritam

Средното образование кое имаме намера да го овозможиме кореспондира со актуелните процеси на европска интеграција и глобализација, со современиот општествен контекст на информатичко-комуникациски технологии (ICT) и сообразување на образованието со потребите на пазарот на труд.

Srednoto obrazovanie koe imame namera da go ovozmozime korespondira so aktuelnite procesi na evropska integracija i globalizacija, so sovremeniot opstestven kontekst na informaticko-komunikaciski tehnologii (ICT) i soobrazuvane na obrazovanieto so potrebite na pazarot na trud.

Слични сајтови

NOVA International Schools

3288 NOVA International Schools is a coeducational day school that enrolls 501 students from 40 Повеќе »

Нова консалтинг и едукација

2923 Повеќе од 15 години, Нова консалтинг и едукација врши едукација, обука и усовршување на оние Повеќе »

Читална 1000 книги

6335 Читална 1000 книги - Рај за целата читателска публика. На располагање Ви стојат 1000 книги од Повеќе »

Хидробиолошки Институт - Македонија

3115 Хидробиолошкиот Институт, основан во 1935 година е јавна владина високо образовна и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алгоритам