logo


4069

Алгоритам Algoritam

Средното образование кое имаме намера да го овозможиме кореспондира со актуелните процеси на европска интеграција и глобализација, со современиот општествен контекст на информатичко-комуникациски технологии (ICT) и сообразување на образованието со потребите на пазарот на труд.

Srednoto obrazovanie koe imame namera da go ovozmozime korespondira so aktuelnite procesi na evropska integracija i globalizacija, so sovremeniot opstestven kontekst na informaticko-komunikaciski tehnologii (ICT) i soobrazuvane na obrazovanieto so potrebite na pazarot na trud.

Слични сајтови

Институт Данте Алигиери

7843 Институтот Данте Алигиери во Скопје, еден од комитетите на Друштвото Данте Алигиери во Рим, е Повеќе »

ООУ „Ванчо Прке“ - Штип

5630 Мисија на ООУ „Ванчо Прке“ - Штип е да поттикнува доверба и почитување од нашите ученици, Повеќе »

Англо Американско Училиште

3853 Англо Американското Училиште е приватно основно и средно училиште кое нуди настава за ученици Повеќе »

Лингафан

5174 Лингафан е едно од најстарите приватни јазични училиште во Скопје oсновано во 1990 година и e Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Алгоритам