logo


4081

ИТ ГЛОБ, IT SOLUTIONS IT GLOB, IT SOLUTIONS

ИТ - ГЛОБ доо Скопје се занимава со ИТ решенија, софтвер, ИТ мрежи, тековно одржување на ИТ системи. Контакт Адреса: ул. Орце Николов бр. 153-1/1, Скопје Република Македонија телефон: ++ 389.2.3091.887 / 3091.888 Факс: ++ 389.2.3091.889

IT - GLOB doo Skopje se zanimava so IT resenija, softver, IT mrezi, tekovno odrzuvane na IT sistemi. Kontakt Adresa: ul. Orce Nikolov br. 153-1/1, Skopje Republika Makedonija telefon: ++ 389.2.3091.887 / 3091.888 Faks: ++ 389.2.3091.889

Слични сајтови

Maksoft Plus

1552 Изработуваме и одржуваме софтвер за материјално и финансиско работење за фирми (во Visual Повеќе »

ТДК Компјутери

7961 Во еден брзо растечки пазар како Македонија, фирмите се соочија со голема конкуренција од Повеќе »

Семос

159 Семос е водечка македонска компанија која обезбедува комплетни софтверски решенија, систем Повеќе »

КИПС – КОМ

1319 КИПС – КОМ обезбедува услуги од следниот вид: Изработка на софтверски програми (деск топ Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ИТ ГЛОБ, IT SOLUTIONS