logo


4081

ИТ ГЛОБ, IT SOLUTIONS IT GLOB, IT SOLUTIONS

ИТ - ГЛОБ доо Скопје се занимава со ИТ решенија, софтвер, ИТ мрежи, тековно одржување на ИТ системи. Контакт Адреса: ул. Орце Николов бр. 153-1/1, Скопје Република Македонија телефон: ++ 389.2.3091.887 / 3091.888 Факс: ++ 389.2.3091.889

IT - GLOB doo Skopje se zanimava so IT resenija, softver, IT mrezi, tekovno odrzuvane na IT sistemi. Kontakt Adresa: ul. Orce Nikolov br. 153-1/1, Skopje Republika Makedonija telefon: ++ 389.2.3091.887 / 3091.888 Faks: ++ 389.2.3091.889

Слични сајтови

МТЕК

1763 МТЕК е компанија специјализирана во областите на менаџментот, информатичките технологии, Повеќе »

Enter Doo

4216 Ентер е првата компјутерска компанија во Македонија, која што уште во 1995 год. започна да Повеќе »

K2 Service

748 Xардвер -поправка на матични плочи од лаптоп или PC -промена на chipset, bios, напонски, Повеќе »

Интервеј

6331 Интервеј е компанија специјализирана за обезбедување на ИТ консултантски услуги, апликации и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ИТ ГЛОБ, IT SOLUTIONS