logo


4081

ИТ ГЛОБ, IT SOLUTIONS IT GLOB, IT SOLUTIONS

ИТ - ГЛОБ доо Скопје се занимава со ИТ решенија, софтвер, ИТ мрежи, тековно одржување на ИТ системи. Контакт Адреса: ул. Орце Николов бр. 153-1/1, Скопје Република Македонија телефон: ++ 389.2.3091.887 / 3091.888 Факс: ++ 389.2.3091.889

IT - GLOB doo Skopje se zanimava so IT resenija, softver, IT mrezi, tekovno odrzuvane na IT sistemi. Kontakt Adresa: ul. Orce Nikolov br. 153-1/1, Skopje Republika Makedonija telefon: ++ 389.2.3091.887 / 3091.888 Faks: ++ 389.2.3091.889

Слични сајтови

Сингулар Груп

5839 Сингулар груп (Singular Group) е грузиска компанија што е основана во 2010 година. Три години Повеќе »

Global Software Macedonia

7648 Global Software Macedonia provides software development and support services, with Повеќе »

Акцент Компјутери

3864 Нашата мисија е едноставна: Да ги развиваме најдобрите и најквалитетни компјутерски решенија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар ИТ ГЛОБ, IT SOLUTIONS