logo


412

МАТИЦА МАКЕДОНСКА MATICA MAKEDONSKA

„Матица ексклузив“ е новиот мултимедијален изложбен простор сместен во близина на улицата Македонија, а чие официјално отворање ќе биде денеска во 12 часот. На отворањето ќе биде претставена ексклузивна монографија посветена на творештвото на нашиот академски сликар Васко Ташковски, објавена во издание на „Матица македонска“ и МАНУ.

„Matica ekskluziv“ e noviot multimedijalen izlozben prostor smesten vo blizina na ulicata Makedonija, a cie oficijalno otvorane ke bide deneska vo 12 casot. Na otvoraneto ke bide pretstavena ekskluzivna monografija posvetena na tvorestvoto na nasiot akademski slikar Vasko Taskovski, objavena vo izdanie na „Matica makedonska“ i MANU.

Слични сајтови

Книжарница Култура

395 Издавачката куќа КУЛТУРА е формирана во 1945 година и денес е најстарото книгоиздавателство во Повеќе »

КОСМО Иновативен Центар

1081 Претприемничките искуства на Софроние и најмладиот син Козмо стекнати за време на Повеќе »

Аполо - Јазично образовен центар

823 Аполо е едно од посовремените приватни училишта за изучување на странски јазици. Постои од Повеќе »

IZIIS

4292 Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, ИЗИИС, Универзитет "Св. Кирил Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар МАТИЦА МАКЕДОНСКА