logo


412

МАТИЦА МАКЕДОНСКА MATICA MAKEDONSKA

„Матица ексклузив“ е новиот мултимедијален изложбен простор сместен во близина на улицата Македонија, а чие официјално отворање ќе биде денеска во 12 часот. На отворањето ќе биде претставена ексклузивна монографија посветена на творештвото на нашиот академски сликар Васко Ташковски, објавена во издание на „Матица македонска“ и МАНУ.

„Matica ekskluziv“ e noviot multimedijalen izlozben prostor smesten vo blizina na ulicata Makedonija, a cie oficijalno otvorane ke bide deneska vo 12 casot. Na otvoraneto ke bide pretstavena ekskluzivna monografija posvetena na tvorestvoto na nasiot akademski slikar Vasko Taskovski, objavena vo izdanie na „Matica makedonska“ i MANU.

Слични сајтови

СУГС “Лазар Танев”

5471 Средното училиште на Град Скопје “Лазар Танев” е познат и признат центар за образование и Повеќе »

СОУ "Наум Наумовски Борче" - Крушево

6025 Средното општинско училиште „ Наум Наумовски- Борче“ се наоѓа во непосредна близина на Повеќе »

Национална агенција за нуклеарни технологии

5733 Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија се основа заради Повеќе »

Херби

2448 Херби е книжарницa со седиште во Куманово, Македонија. Нашиот асортиман е целосно прилагоден Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар МАТИЦА МАКЕДОНСКА