logo


413

Табернакул Tabernakul

Табернакул е првата приватна издавачка куќа во Р. Македонија, основана 1989 година. Нејзина главна ориентација е објавување на дела од областа на филозофијата, теологијата, како и од историјата на нашата култура и уметност.

Tabernakul e prvata privatna izdavacka kuka vo R. Makedonija, osnovana 1989 godina. Nejzina glavna orientacija e objavuvane na dela od oblasta na filozofijata, teologijata, kako i od istorijata na nasata kultura i umetnost.

Слични сајтови

Хидробиолошки Институт - Македонија

3115 Хидробиолошкиот Институт, основан во 1935 година е јавна владина високо образовна и Повеќе »

Еј Би Си

1362 Училиште за странски јазици - Еј Би Си Повеќе »

ОУ "Малина Попиванова"

7668 Основното училиштето "Малина Попиванова" - Кочани располага со две училишни згради и една Повеќе »

СОУ "Гошо Викентиев" – Кочани

1787 СОУ "Гошо Викентиев" – Кочани Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Табернакул