logo


413

Табернакул Tabernakul

Табернакул е првата приватна издавачка куќа во Р. Македонија, основана 1989 година. Нејзина главна ориентација е објавување на дела од областа на филозофијата, теологијата, како и од историјата на нашата култура и уметност.

Tabernakul e prvata privatna izdavacka kuka vo R. Makedonija, osnovana 1989 godina. Nejzina glavna orientacija e objavuvane na dela od oblasta na filozofijata, teologijata, kako i od istorijata na nasata kultura i umetnost.

Слични сајтови

Нансен Дијалог Центар Скопје

3333 Нансен Дијалог Центар Скопје (Македонија) е локална невладина и непрофитна организација, Повеќе »

Алби

7216 Издавачката куќа "Алби" е основана во 1992 година, а е активна од 1998 година. "Алби" се Повеќе »

Центар за странски Јазици

176 Формиран во 1954 год. како Курс по англиски јазик, во текот на своето полувековно постоење, Повеќе »

Филозофски факултет - Скопје

2964 Филозофскиот факултет во Скопје, најстарата и најпозната високошколска институција во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Табернакул