logo


415

Златекс Zlateks

Фирмата ZLATEX EXPORT-IMPORT е основана 1989 година од фамилијата Ацески и се базира на 100% приватен капитал.Нашата фирма поседува два погона со вкупно 200 искусни работници, погоните се беспрекорно организирани и опремени со најсовремен машински парк за производство на заштитна облека,а и полутешка конфекција. Работиме во принцип на лон-производство, но се подготвуваме се поинтезивно за пласирање на наш модел на пазарот, како и на изработка на готов производ.

Firmata ZLATEX EXPORT-IMPORT e osnovana 1989 godina od familijata Aceski i se bazira na 100% privaten kapital.Nasata firma poseduva dva pogona so vkupno 200 iskusni rabotnici, pogonite se besprekorno organizirani i opremeni so najsovremen masinski park za proizvodstvo na zastitna obleka,a i poluteska konfekcija. Rabotime vo princip na lon-proizvodstvo, no se podgotvuvame se pointezivno za plasirane na nas model na pazarot, kako i na izrabotka na gotov proizvod.

Слични сајтови

Пивара Скопје

1397 Приказната на Пивара Скопје АД, скоро девет децении се создава со многу труд, знаење, искуство Повеќе »

Тринити Системи

2766 Компанијата Тринити системи нуди комплетно комуникациско решение кое ќе ги задоволи сите ваши Повеќе »

QL

1275 QL со својот оптимизам, позитивен и здрав став за животот го освежува твоето тело и твојот ум Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Златекс