logo


418

Макотекс Makoteks

Макотекс АД Скопје е основано во 1949 година. Друштвото првобитно функционирало како откупна станица со кожи, врз основа на решение на Владата на ФНРЈ.Во текот на работењето друштвото покажа високи перформанси на полето на увозот, извозот, застапувањето на странски друштва, во трговија со кожа, текстил, памук, волна, синтетика, конфекција, хемиски производи, стока за широка потрошувачка и останато.Во период на 70-те до 90-те години, Макотекс АД Скопје се рангираше меѓу првите пет по големина друштва на ниво на бивша Југославија, покрај Центротекстил, Генекс, Југоекспорт.

Makoteks AD Skopje e osnovano vo 1949 godina. Drustvoto prvobitno funkcioniralo kako otkupna stanica so kozi, vrz osnova na resenie na Vladata na FNRJ.Vo tekot na raboteneto drustvoto pokaza visoki performansi na poleto na uvozot, izvozot, zastapuvaneto na stranski drustva, vo trgovija so koza, tekstil, pamuk, volna, sintetika, konfekcija, hemiski proizvodi, stoka za siroka potrosuvacka i ostanato.Vo period na 70-te do 90-te godini, Makoteks AD Skopje se rangirase megu prvite pet po golemina drustva na nivo na bivsa Jugoslavija, pokraj Centrotekstil, Geneks, Jugoeksport.

Слични сајтови

Глечер

1670 Глечер -Куманово Повеќе »

ДЕ-ТА

4723 Друштвото ДЕ-ТА постои од 1999 год. Се занимава со трговија со чорапи и хулахопки на мало и Повеќе »

Жан Мари

313 По шест годишното работење можеме да се пофалиме со врвен квалитет и врвен тим за работа. Во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Макотекс