logo


418

Макотекс Makoteks

Макотекс АД Скопје е основано во 1949 година. Друштвото првобитно функционирало како откупна станица со кожи, врз основа на решение на Владата на ФНРЈ.Во текот на работењето друштвото покажа високи перформанси на полето на увозот, извозот, застапувањето на странски друштва, во трговија со кожа, текстил, памук, волна, синтетика, конфекција, хемиски производи, стока за широка потрошувачка и останато.Во период на 70-те до 90-те години, Макотекс АД Скопје се рангираше меѓу првите пет по големина друштва на ниво на бивша Југославија, покрај Центротекстил, Генекс, Југоекспорт.

Makoteks AD Skopje e osnovano vo 1949 godina. Drustvoto prvobitno funkcioniralo kako otkupna stanica so kozi, vrz osnova na resenie na Vladata na FNRJ.Vo tekot na raboteneto drustvoto pokaza visoki performansi na poleto na uvozot, izvozot, zastapuvaneto na stranski drustva, vo trgovija so koza, tekstil, pamuk, volna, sintetika, konfekcija, hemiski proizvodi, stoka za siroka potrosuvacka i ostanato.Vo period na 70-te do 90-te godini, Makoteks AD Skopje se rangirase megu prvite pet po golemina drustva na nivo na bivsa Jugoslavija, pokraj Centrotekstil, Geneks, Jugoeksport.

Слични сајтови

ПАВИА

4725 ПАВИА е фирма со 10 годишно работење и сопствено производство. Произведува женска конфекција, Повеќе »

Модната конфекција "Милано"

2309 Модната конфекција "Милано" ДОО е основана во 1996 година како семеен бизнис. Се наоѓа во Повеќе »

Хулахопките КЛАРА

2571 Хулахопките КЛАРА веќе подолго време се присутни на Македонскиот пазар, се одликуваат со Повеќе »

Тетекс

1389 Тетекс АД - Тетово е реномиран производител на текстилни производи и тоа конфекција и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Макотекс