logo


4202

Doktor Saso Stoev Doktor Saso Stoev

ПЗУ “Стоматолошката Ординација Д-р Сашо Стоев” започна со работа на 11.06.2006 година во Охрид, основана од Д-р Сашо Стоев, доктор на стоматологија, дипломиран на Стоматолошки Факултет св.Пантелејмон во Скопје во 2004 година. Континуираното зголемување на бројот на задоволни пациенти во нашата ординација , спонтано ја наложи потребата на оваа успешно започната приказна од март 2011 година да и се приклучи и Д-р Бонета Наумоска Павлеска, доктор на стоматологија , дипломиран на Стоматолошки Факултет Св. Пантелејмон во Скопје во 2000 година.

PZU “Stomatoloskata Ordinacija D-r Saso Stoev” zapocna so rabota na 11.06.2006 godina vo Ohrid, osnovana od D-r Saso Stoev, doktor na stomatologija, diplomiran na Stomatoloski Fakultet sv.Pantelejmon vo Skopje vo 2004 godina. Kontinuiranoto zgolemuvane na brojot na zadovolni pacienti vo nasata ordinacija , spontano ja nalozi potrebata na ovaa uspesno zapocnata prikazna od mart 2011 godina da i se prikluci i D-r Boneta Naumoska Pavleska, doktor na stomatologija , diplomiran na Stomatoloski Fakultet Sv. Pantelejmon vo Skopje vo 2000 godina.

Слични сајтови

Клиничка болница „Систина“

3869 Здравото поколение е основата за здрава и сигурна иднина. Уште од самиот почеток, една Повеќе »

Био Стем

6696 Био Стем е ексклузивен претставник на бaнката за изолирање и криопрезервација Biohellenika во Повеќе »

Институт за Јавно здравје на РМ

3340 Денес, репрезентативноста на јавно-здравствениот сегмент во државата преку активностите на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Doktor Saso Stoev