logo


4202

Doktor Saso Stoev Doktor Saso Stoev

ПЗУ “Стоматолошката Ординација Д-р Сашо Стоев” започна со работа на 11.06.2006 година во Охрид, основана од Д-р Сашо Стоев, доктор на стоматологија, дипломиран на Стоматолошки Факултет св.Пантелејмон во Скопје во 2004 година. Континуираното зголемување на бројот на задоволни пациенти во нашата ординација , спонтано ја наложи потребата на оваа успешно започната приказна од март 2011 година да и се приклучи и Д-р Бонета Наумоска Павлеска, доктор на стоматологија , дипломиран на Стоматолошки Факултет Св. Пантелејмон во Скопје во 2000 година.

PZU “Stomatoloskata Ordinacija D-r Saso Stoev” zapocna so rabota na 11.06.2006 godina vo Ohrid, osnovana od D-r Saso Stoev, doktor na stomatologija, diplomiran na Stomatoloski Fakultet sv.Pantelejmon vo Skopje vo 2004 godina. Kontinuiranoto zgolemuvane na brojot na zadovolni pacienti vo nasata ordinacija , spontano ja nalozi potrebata na ovaa uspesno zapocnata prikazna od mart 2011 godina da i se prikluci i D-r Boneta Naumoska Pavleska, doktor na stomatologija , diplomiran na Stomatoloski Fakultet Sv. Pantelejmon vo Skopje vo 2000 godina.

Слични сајтови

Др. Кавај

574 Центар за здравје – др.Радмила Кавај со современата енергетска дијагностика,комјутерски Повеќе »

Lex Integra

4317 Нашата визија е да го направи светот подобро место за живеење внатре А светот направен од Повеќе »

Давор -терапевтска масажа

3693 Давор -терапевтска масажа Повеќе »

Кинезика

3368 Кинезика е формирана 2006 година во Скопје по идеја на Александар Димитровски, дипломиран Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Doktor Saso Stoev