logo


4202

Doktor Saso Stoev Doktor Saso Stoev

ПЗУ “Стоматолошката Ординација Д-р Сашо Стоев” започна со работа на 11.06.2006 година во Охрид, основана од Д-р Сашо Стоев, доктор на стоматологија, дипломиран на Стоматолошки Факултет св.Пантелејмон во Скопје во 2004 година. Континуираното зголемување на бројот на задоволни пациенти во нашата ординација , спонтано ја наложи потребата на оваа успешно започната приказна од март 2011 година да и се приклучи и Д-р Бонета Наумоска Павлеска, доктор на стоматологија , дипломиран на Стоматолошки Факултет Св. Пантелејмон во Скопје во 2000 година.

PZU “Stomatoloskata Ordinacija D-r Saso Stoev” zapocna so rabota na 11.06.2006 godina vo Ohrid, osnovana od D-r Saso Stoev, doktor na stomatologija, diplomiran na Stomatoloski Fakultet sv.Pantelejmon vo Skopje vo 2004 godina. Kontinuiranoto zgolemuvane na brojot na zadovolni pacienti vo nasata ordinacija , spontano ja nalozi potrebata na ovaa uspesno zapocnata prikazna od mart 2011 godina da i se prikluci i D-r Boneta Naumoska Pavleska, doktor na stomatologija , diplomiran na Stomatoloski Fakultet Sv. Pantelejmon vo Skopje vo 2000 godina.

Слични сајтови

Debarska Banja Capa

4084 Освен хотелските услуги што се нудат во нашите современи хотели, Баwиште и Косоврасти, Повеќе »

Поликлиника Интермед-Арт

7966 Поликлиника Интермед-Арт е основана во февруари 2011год, лоцирана е на бул.Партизански Одреди Повеќе »

Хомеопатска ординација ГАИА

7833 Др. Биљана Ѓуроска е Доктор на медицина кој професионално работи како хомеопат. Од својата Повеќе »

Medianadental

4458 Извршуваме квалитетни стоматолошки третмани во пријатна и професионална средина. Изработуваме Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Doktor Saso Stoev