logo


4209

Дебарско Кичевска Епархија Debarsko Kicevska Eparhija

Религиозно моралната состојба на нашите верници се движи во нагорна линија. Нашите епархијани ја држат и почитуваат православната вера, која што и понатаму треба да ја продлабочуваат со знаење. Во црквите во нашата епархија забележителен е интересот за црковниот живот, особено на нашата младина. Од тие причини повеќе години, во една од охридските цркви се одржува верска поука во неколку групи, секојдневно се одржува радио час, а повремено и телевизиски час. Епархијата, од 1990 година, оформи и издавачка куќа „Канео“ каде што се издадени над 100 наслови.

Religiozno moralnata sostojba na nasite vernici se dvizi vo nagorna linija. Nasite eparhijani ja drzat i pocituvaat pravoslavnata vera, koja sto i ponatamu treba da ja prodlabocuvaat so znaene. Vo crkvite vo nasata eparhija zabelezitelen e interesot za crkovniot zivot, osobeno na nasata mladina. Od tie pricini poveke godini, vo edna od ohridskite crkvi se odrzuva verska pouka vo nekolku grupi, sekojdnevno se odrzuva radio cas, a povremeno i televiziski cas. Eparhijata, od 1990 godina, oformi i izdavacka kuka „Kaneo“ kade sto se izdadeni nad 100 naslovi.

Слични сајтови

Кумановско-осоговска епархија

4590 Кумановско-осоговската епархија го зафаќа северозападниот дел од Република Македонија и е дел Повеќе »

BFI.mk

7493 Исламска Заедница во Република Македонија е верска организација на сите муслимани кои живеат Повеќе »

Божилак

6494 Библискиот центар "Божилак" е непрофитно здружение на граѓани-христијани чија цел и дејност е Повеќе »

Повардарска епархија

1759 Повардарска епархија Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Дебарско Кичевска Епархија