logo


4216

Enter Doo Enter Doo

Ентер е првата компјутерска компанија во Македонија, која што уште во 1995 год. започна да развива професионални апликации за Windows - оперативните системи и практично имплементира информационен систем врз база на клиент - сервер технологијата. Програмскиот пакет Visual Accounting е прва македонска Windows - програма за комплетно водење на сметководство за сите претпријатија и институции.

Enter e prvata kompjuterska kompanija vo Makedonija, koja sto uste vo 1995 god. zapocna da razviva profesionalni aplikacii za Windows - operativnite sistemi i prakticno implementira informacionen sistem vrz baza na klient - server tehnologijata. Programskiot paket Visual Accounting e prva makedonska Windows - programa za kompletno vodene na smetkovodstvo za site pretprijatija i institucii.

Слични сајтови

CodeWell

4848 CodeWell Скопје е компанија која развива секаков вид на мобилни апликации, при што нивна Повеќе »

Infinite Solutions

6481 Infinite Solutions е информатичка компанија специјализирана за системска интеграција и развој Повеќе »

Асидус

1575 Асидус е софтверска компанија, основана 2008 година, која се занимава со изработка на интернет Повеќе »

ИНФО-Биро

1543 ИНФО Биро е независна компанија која се занимава со изработка на апликативен софтвер и Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Enter Doo