logo


4216

Enter Doo Enter Doo

Ентер е првата компјутерска компанија во Македонија, која што уште во 1995 год. започна да развива професионални апликации за Windows - оперативните системи и практично имплементира информационен систем врз база на клиент - сервер технологијата. Програмскиот пакет Visual Accounting е прва македонска Windows - програма за комплетно водење на сметководство за сите претпријатија и институции.

Enter e prvata kompjuterska kompanija vo Makedonija, koja sto uste vo 1995 god. zapocna da razviva profesionalni aplikacii za Windows - operativnite sistemi i prakticno implementira informacionen sistem vrz baza na klient - server tehnologijata. Programskiot paket Visual Accounting e prva makedonska Windows - programa za kompletno vodene na smetkovodstvo za site pretprijatija i institucii.

Слични сајтови

Power SS

4454 НАшата мисија е постојан пораст заедно со нашите порошувачи и да им докажеме дека сме одличен Повеќе »

Еин-Соф

6437 Македонската софтверска компанија „Еин соф“ е специјализирани во развивање на различни видови Повеќе »

Mebius computers

669 Во нашата компанија работат високостручни кадри кои целосно им се посветени на развојот и Повеќе »

Идекс Системи

6277 Друштвото за трговија, маркетинг, компјутерски и консултантски услуги Идекс Системи Доо Скопје Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Enter Doo