logo


4236

OS Solutions OS Solutions

Омниа Солушн обезбедува специјализирана ИТ консалтинг, развој на софтвер и услуги за поддршка како и софтверски решенија. Нашата огромна и ефикасна технолошка мрежа ни овозможува лесно да се управуваат проекти за средни до големи мултинационални претпријатија и субјектите од јавниот сектор да ги подобрат своите бизнис перформансите во реално време.ПРеку висок квалитет и постојана иновација ние обезбедуваме длабинска анализа за бизниси и испорачуваме сеопфатни решенија за секој проблем.

Omnia Solusn obezbeduva specijalizirana IT konsalting, razvoj na softver i uslugi za poddrska kako i softverski resenija. Nasata ogromna i efikasna tehnoloska mreza ni ovozmozuva lesno da se upravuvaat proekti za sredni do golemi multinacionalni pretprijatija i subjektite od javniot sektor da gi podobrat svoite biznis performansite vo realno vreme.PReku visok kvalitet i postojana inovacija nie obezbeduvame dlabinska analiza za biznisi i isporacuvame seopfatni resenija za sekoj problem.

Слични сајтови

NEPTUN

3936 Нептун е бренд име на компанијата Нептун Македонија ДОО Скопје, основана во 1998 година која Повеќе »

Смарт Сoлутиoнс

6654 Смарт Сoлутиoнс е ИТ компанија основана и со седиште во Скопје, Македонија. Ние нудиме широк Повеќе »

Премиум компјутери

4411 Водечки лидер во увоз и дистрибуија на компјутерска опрема и додатоци, канцелариски прибор и Повеќе »

Елит-ком Компјутерс

2221 Фирмата Елит-ком Компјутерс егзистира веќе 13 години и нејзината главна дејност е трговија на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар OS Solutions