logo


4236

OS Solutions OS Solutions

Омниа Солушн обезбедува специјализирана ИТ консалтинг, развој на софтвер и услуги за поддршка како и софтверски решенија. Нашата огромна и ефикасна технолошка мрежа ни овозможува лесно да се управуваат проекти за средни до големи мултинационални претпријатија и субјектите од јавниот сектор да ги подобрат своите бизнис перформансите во реално време.ПРеку висок квалитет и постојана иновација ние обезбедуваме длабинска анализа за бизниси и испорачуваме сеопфатни решенија за секој проблем.

Omnia Solusn obezbeduva specijalizirana IT konsalting, razvoj na softver i uslugi za poddrska kako i softverski resenija. Nasata ogromna i efikasna tehnoloska mreza ni ovozmozuva lesno da se upravuvaat proekti za sredni do golemi multinacionalni pretprijatija i subjektite od javniot sektor da gi podobrat svoite biznis performansite vo realno vreme.PReku visok kvalitet i postojana inovacija nie obezbeduvame dlabinska analiza za biznisi i isporacuvame seopfatni resenija za sekoj problem.

Слични сајтови

МедиаНет

1545 МедиаНет компјутерс ДООЕЛ Кочани е формирана во месец април 2000-та со цел да ја надополни и Повеќе »

LANCom

1548 LANCom Computers Повеќе »

Се За Лаптоп

346 Сервис и резервни делови за сите видови на лаптопи. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 72-б Повеќе »

Идекс Системи

6277 Друштвото за трговија, маркетинг, компјутерски и консултантски услуги Идекс Системи Доо Скопје Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар OS Solutions