logo


4296

Државен универзитет во Тетово Drzaven univerzitet vo Tetovo

Државниот Универзитет во Тетово е отворен и достапен за сите студенти, наставници или соработници,кои со своите интелектуални и морални квалитети, во дефинирана средина на универзитетската автономија како тврдење на академската слобода на поединецот изразување, да ги докажат на вештините и квалитетите, го дадат својот придонес во областа на образованието, науката, и професионализмот.

Drzavniot Univerzitet vo Tetovo e otvoren i dostapen za site studenti, nastavnici ili sorabotnici,koi so svoite intelektualni i moralni kvaliteti, vo definirana sredina na univerzitetskata avtonomija kako tvrdene na akademskata sloboda na poedinecot izrazuvane, da gi dokazat na vestinite i kvalitetite, go dadat svojot pridones vo oblasta na obrazovanieto, naukata, i profesionalizmot.

Слични сајтови

Универзитет "Св. Апостол Павле" - Охрид

6499 Универзитетот за информатички науки и технологии Св. Апостол Павле се наоѓа во прекрасниот Повеќе »

СЕТУ „Михајло Пупин“ – Скопје

3290 Училиштето е вистинска ризница на висококвалитетен и обучен кадар од областа на Повеќе »

Библиотека „Браќа Миладиновци“ - Радовиш

2429 Библиотека „Браќа Миладиновци“ - Радовиш Повеќе »

ССОУ „Димитрија Чуповски“ Велес

5192 Денес средното стручно училиште „Димитрија Чуповски“ е најстарото училиште во кое се изучува Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Државен универзитет во Тетово