logo


43

YMCA Bitola YMCA Bitola

ИМКА е интернационална, волонтерска, невладина, непрофитабилна, екуменска, младинска организација независна од политика и религија. ИМКА Европа се протега од Азорските Острови на запад до Новосибирск на исток и од Малта на југ до Поларниот Круг на север.

IMKA e internacionalna, volonterska, nevladina, neprofitabilna, ekumenska, mladinska organizacija nezavisna od politika i religija. IMKA Evropa se protega od Azorskite Ostrovi na zapad do Novosibirsk na istok i od Malta na jug do Polarniot Krug na sever.

Слични сајтови

Бизнис Конфередацијата на Македонија

3630 Бизнис Конфедерацијата на Македонија е непрофитна, и волонтерска организација, независна од Повеќе »

ИМОР

5006 Мисијата на ИМОР е оспособување на младиот човек во духот на меѓукултурно разбирање и Повеќе »

ХОРИЗОНТИ

3313 ХОРИЗОНТИ е основан во Јануари 2000 год., како проект за микрокредитирање на Catholic Relief Повеќе »

Јога-сојуз на Македонија

1441 Јога-сојуз на Македонија е непрофитна организација со седиште во Скопје. Ја обединува Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар YMCA Bitola