logo


43

YMCA Bitola YMCA Bitola

ИМКА е интернационална, волонтерска, невладина, непрофитабилна, екуменска, младинска организација независна од политика и религија. ИМКА Европа се протега од Азорските Острови на запад до Новосибирск на исток и од Малта на југ до Поларниот Круг на север.

IMKA e internacionalna, volonterska, nevladina, neprofitabilna, ekumenska, mladinska organizacija nezavisna od politika i religija. IMKA Evropa se protega od Azorskite Ostrovi na zapad do Novosibirsk na istok i od Malta na jug do Polarniot Krug na sever.

Слични сајтови

EESTEC

6484 EESTEC (анг. Electrical Engineering Students’ European Association, EESTEC) е невладина, Повеќе »

Македонска Асоцијација за Трансакциска Анализа

4903 Здружението на граѓани Македонска Асоцијација за Трансакциска Анализа - МАТА, Скопје e Повеќе »

Асоцијација на архитекти на Македонија

6413 Асоцијација на Архитекти на Македонија е основана во 1952 година во Скопје како Друштво на Повеќе »

ЛИЛ

5809 Здружение на граѓани на просветни работници за заштита на правата на жените и децата “ЛИЛ” Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар YMCA Bitola