logo


430

Telekabel Telekabel

Кабелската телевизија ТЕЛЕКАБЕЛ почна со работа во Јануари 1997 година во Штип. За овие 15 години постоење постигна огромни резултати и високо се позиционираше на телекомуникацискиот пазар во Р. Македонија. Кабелскиот оператор Роби - Телекабел освен во Штип, својата мрежа ја прошири и во Скопје, Битола, Св. Николе, Струмица, Велес а од минатата година и во Кочани и Кавадарци, а во тек се подготовки за работење и во Неготино. Со сериозноста и посветеноста кон своите корисници Телекабел стана синоним за кабелска телевизија во Македонија.

Kabelskata televizija TELEKABEL pocna so rabota vo Januari 1997 godina vo Stip. Za ovie 15 godini postoene postigna ogromni rezultati i visoko se pozicionirase na telekomunikaciskiot pazar vo R. Makedonija. Kabelskiot operator Robi - Telekabel osven vo Stip, svojata mreza ja prosiri i vo Skopje, Bitola, Sv. Nikole, Strumica, Veles a od minatata godina i vo Kocani i Kavadarci, a vo tek se podgotovki za rabotene i vo Negotino. So serioznosta i posvetenosta kon svoite korisnici Telekabel stana sinonim za kabelska televizija vo Makedonija.

Слични сајтови

Доктор Мобил

6153 Доктор Мобил е компанија основана 2008 година каде примарна дејност е поправка на сите видови Повеќе »

"Конектел-МК

2587 ДПТУ "КОНЕКТЕЛ-МК" ДОО работи во сферата на текомуникациите речиси 10 години, главно преку Повеќе »

ТРД НетКабел

1382 ТРД НетКабел Повеќе »

Телит

6320 Телит е компанија која работи во областа на дизајн, продажба, инсталација и одржување на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Telekabel