logo


439

Swisslion Swisslion

Swisslion претставува империја во областа на производство на квалитетна и здрава храна. Примената на модерни технологии и врвното знаење, како и континуираниот процес на усовршување, поставија високи стандарди во водењето бизнис, живеењето и работењето во Swisslion.

Swisslion pretstavuva imperija vo oblasta na proizvodstvo na kvalitetna i zdrava hrana. Primenata na moderni tehnologii i vrvnoto znaene, kako i kontinuiraniot proces na usovrsuvane, postavija visoki standardi vo vodeneto biznis, ziveeneto i raboteneto vo Swisslion.

Слични сајтови

Тохем

2947 Како фирма со повеќе од 20 години успешна работа во областа на идустрiјата за пијалоци на Повеќе »

Choco Aviators

6312 Choco Aviators е македонска компанија за чоколадни производи. Има огромен избор на уникатни Повеќе »

Лихнида АД

3051 Основна дејност на Акционерското друштво "Лихнида" е преработка на пластични маси, која се Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Swisslion