logo


444

Правен факултет Кичево Praven fakultet Kicevo

Правниот факултет – Кичево има мисија за достигнување на супериорноста, со приоритетна обврска - ориентацијата на своите студенти кон иднината. Секој факултет треба самостојно да ја дефинира својата мисија во врска со своите посебности и своите одговорности пред околината. Ние ви нудиме прилика – вие треба да ја препознаете и да ја искористите најдобро што можете.

Pravniot fakultet – Kicevo ima misija za dostignuvane na superiornosta, so prioritetna obvrska - orientacijata na svoite studenti kon idninata. Sekoj fakultet treba samostojno da ja definira svojata misija vo vrska so svoite posebnosti i svoite odgovornosti pred okolinata. Nie vi nudime prilika – vie treba da ja prepoznaete i da ja iskoristite najdobro sto mozete.

Слични сајтови

АМ Церт

2919 АМ Церт денес е препознатлива по високостручниот приод кон најсложените операции, Повеќе »

Ad libitum

5874 Ad Libitum е место каде ќе стекнете професионална и индивидуална музичка обука за соло пеење, Повеќе »

Центар за странски Јазици

176 Формиран во 1954 год. како Курс по англиски јазик, во текот на своето полувековно постоење, Повеќе »

Gestalt Solutions

808 Истражување, анализа, акција.. Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Правен факултет Кичево