logo


444

Правен факултет Кичево Praven fakultet Kicevo

Правниот факултет – Кичево има мисија за достигнување на супериорноста, со приоритетна обврска - ориентацијата на своите студенти кон иднината. Секој факултет треба самостојно да ја дефинира својата мисија во врска со своите посебности и своите одговорности пред околината. Ние ви нудиме прилика – вие треба да ја препознаете и да ја искористите најдобро што можете.

Pravniot fakultet – Kicevo ima misija za dostignuvane na superiornosta, so prioritetna obvrska - orientacijata na svoite studenti kon idninata. Sekoj fakultet treba samostojno da ja definira svojata misija vo vrska so svoite posebnosti i svoite odgovornosti pred okolinata. Nie vi nudime prilika – vie treba da ja prepoznaete i da ja iskoristite najdobro sto mozete.

Слични сајтови

Консалтинг Корпорејшен

5331 Консалтинг Корпорејшен дооел - Едукативен Центар веќе 10 години им помага на учениците и Повеќе »

Факултет за Исламски Науки Скопје

6871 Факултетот за исламски науки е највисока воспитно-образовна институција на Исламската заедница Повеќе »

ВИЗИЈА

1364 Во современиот свет користењето на компјутерот во сите сфери на животот и доброто познавање на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Правен факултет Кичево