logo


444

Правен факултет Кичево Praven fakultet Kicevo

Правниот факултет – Кичево има мисија за достигнување на супериорноста, со приоритетна обврска - ориентацијата на своите студенти кон иднината. Секој факултет треба самостојно да ја дефинира својата мисија во врска со своите посебности и своите одговорности пред околината. Ние ви нудиме прилика – вие треба да ја препознаете и да ја искористите најдобро што можете.

Pravniot fakultet – Kicevo ima misija za dostignuvane na superiornosta, so prioritetna obvrska - orientacijata na svoite studenti kon idninata. Sekoj fakultet treba samostojno da ja definira svojata misija vo vrska so svoite posebnosti i svoite odgovornosti pred okolinata. Nie vi nudime prilika – vie treba da ja prepoznaete i da ja iskoristite najdobro sto mozete.

Слични сајтови

Woodrow Wilson School

6955 The mission of the Woodrow Wilson School is to develop life-long learners in a safe, healthy Повеќе »

Академија за протокол на Македонија

2921 Академијата за протокол на Македонија е единствена институција од ваков вид во земјата и Повеќе »

Факултет за музичка уметност - Скопје

2956 Факултетот за музичка уметност – ФМУ е јавна високообразовна установа која врши високообразна, Повеќе »

Центар за едукација и развоj (ЦЕД)-Теарце

1136 Центарот за едукација и развој(ЦЕД) е невладина организација која функционира во регионот на Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Правен факултет Кичево