logo


444

Правен факултет Кичево Praven fakultet Kicevo

Правниот факултет – Кичево има мисија за достигнување на супериорноста, со приоритетна обврска - ориентацијата на своите студенти кон иднината. Секој факултет треба самостојно да ја дефинира својата мисија во врска со своите посебности и своите одговорности пред околината. Ние ви нудиме прилика – вие треба да ја препознаете и да ја искористите најдобро што можете.

Pravniot fakultet – Kicevo ima misija za dostignuvane na superiornosta, so prioritetna obvrska - orientacijata na svoite studenti kon idninata. Sekoj fakultet treba samostojno da ja definira svojata misija vo vrska so svoite posebnosti i svoite odgovornosti pred okolinata. Nie vi nudime prilika – vie treba da ja prepoznaete i da ja iskoristite najdobro sto mozete.

Слични сајтови

ОУ Јоаким Крчовски Скопје

4637 Од мал училишен објект училиштето ,,Јоаким Крчоски,, прераснува во современа Повеќе »

Малиот Принц

2687 МАЛИОТ ПРИНЦ“ ДООЕЛ беше основана во 1990 година. Започнавме како книжара и со многу напорна Повеќе »

Пулсар

653 Пулсар е оддел на Х3М Лабс и е училиште за едукација и информатика, со седиште во Битола, на Повеќе »

Evro-Balkan

65 Институтот за општествени и хуманистички истражувања „Евро-Балкан“ е научно-истражувачка Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Правен факултет Кичево