logo


4491

Voxnet.mk Voxnet.mk

VoxNet е телекомуникациски провајдер основан од компанијата Сторк Импекс ДООЕЛ. Визија - едноставна и ефтина комуникација во било кое време и од било кое место во светот. Мисија - дирекни квалитетни премиум рути со познати светски телекоми а наскоро и Македонски телефонски броеви во секоја точка на Светот. За таа цел користи моќни сервери на сите континенти. Имплементирани се сопствени софтверски решенија што секојдневно се развиваат и унапредуваат.

VoxNet e telekomunikaciski provajder osnovan od kompanijata Stork Impeks DOOEL. Vizija - ednostavna i eftina komunikacija vo bilo koe vreme i od bilo koe mesto vo svetot. Misija - direkni kvalitetni premium ruti so poznati svetski telekomi a naskoro i Makedonski telefonski broevi vo sekoja tocka na Svetot. Za taa cel koristi mokni serveri na site kontinenti. Implementirani se sopstveni softverski resenija sto sekojdnevno se razvivaat i unapreduvaat.

Слични сајтови

ИЦС Консалтинг и Инженеринг

6307 ИЦС Консалтинг и Инженеринг е посветен на подобрување и унапредување на критичните бизнис Повеќе »

Марал НЕТинг

5788 Марал НЕТинг е приватна компанија основана во Октомври 2013 година. МаралНЕТинг е компанија Повеќе »

Мобико

4650 Визијата на МОБИКО во областа на мобилната телефонија е одржување на застапеноста набрендовите Повеќе »

Антариас

4167 Antarias е фирма основана во областа на телекомуникациите во 1997 година и обезбедува услуги Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Voxnet.mk