logo


452

НВО Хуманост NVO Humanost

Поголема социјална интеграција и поквалитетен живот на старите лица. Подобрување на условите за грижа на старите лица преку имплементација на формите на вонинститутционално-социјална заштита и социјално вклучување на старите лица во општеството.

Pogolema socijalna integracija i pokvaliteten zivot na starite lica. Podobruvane na uslovite za griza na starite lica preku implementacija na formite na voninstitutcionalno-socijalna zastita i socijalno vklucuvane na starite lica vo opstestvoto.

Слични сајтови

РесПублика

5787 Институтот за Цивилен Развој и Политолошки Анализи РесПублика претставува плод на ентузијазам Повеќе »

ЗМСТАМ

6167 Официјален веб сајт на Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на Македонија Повеќе »

Центар за одржлив развој на заедницата Дебар

6259 Добредојдовте на официјалниот веб сајт на Центарот за одржлив развој на заедницата - Дебар. Повеќе »

Здружение за борба против ракот “БОРКА”

195 Потребата за формирање на “БОРКА” се наметна како резултат на постојната состојба во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар НВО Хуманост