logo


452

НВО Хуманост NVO Humanost

Поголема социјална интеграција и поквалитетен живот на старите лица. Подобрување на условите за грижа на старите лица преку имплементација на формите на вонинститутционално-социјална заштита и социјално вклучување на старите лица во општеството.

Pogolema socijalna integracija i pokvaliteten zivot na starite lica. Podobruvane na uslovite za griza na starite lica preku implementacija na formite na voninstitutcionalno-socijalna zastita i socijalno vklucuvane na starite lica vo opstestvoto.

Слични сајтови

Здружение на социолози на Република Македонија

6493 Здружението на социолозите на Република Македонија е здружение на граѓани, национална Повеќе »

Diversity Media

4326 Диверзити Медиа (ДМ) е непрофитна организација формирана со цел да го унапреди професионалното Повеќе »

Македонски дарителски регистар

6640 Македонскиот дарителски регистар (MKDR) е невладина фондација, основана од проф. д-р Мирко Повеќе »

Фондација " проф. д-р Љупчо Ајдински"

5636 Официјален веб сајт на Фондација " проф. д-р Љупчо Ајдински", со седиште во Скопје. Професор Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар НВО Хуманост