logo


4589

Брегалничка епархија Bregalnicka eparhija

Официјална страница за Брегалничката епархија, којашто денес се протега на територијата на градовите: Штип, Кочани, Пробиштип, Св. Николе, Радовиш, Македонска Каменица, Делчево и Виница.

Oficijalna stranica za Bregalnickata eparhija, kojasto denes se protega na teritorijata na gradovite: Stip, Kocani, Probistip, Sv. Nikole, Radovis, Makedonska Kamenica, Delcevo i Vinica.

Слични сајтови

Црква "Света Петка" Прилеп

6254 Црква "Света Петка" се наоѓа во населбата Точила во Прилеп и е втор по големина храм во Повеќе »

Дебарско Кичевска Епархија

4209 Религиозно моралната состојба на нашите верници се движи во нагорна линија. Нашите епархијани Повеќе »

Еврејска Заедница - Битола

5888 Официјален веб сајт на Еврејската заедница - Битола. Шпански и португалски Eвреи, познти како Повеќе »

Центар за културно и духовно наследство „КАЛАМУС“

2547 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО „КАЛАМУС“ Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Брегалничка епархија