logo


4589

Брегалничка епархија Bregalnicka eparhija

Официјална страница за Брегалничката епархија, којашто денес се протега на територијата на градовите: Штип, Кочани, Пробиштип, Св. Николе, Радовиш, Македонска Каменица, Делчево и Виница.

Oficijalna stranica za Bregalnickata eparhija, kojasto denes se protega na teritorijata na gradovite: Stip, Kocani, Probistip, Sv. Nikole, Radovis, Makedonska Kamenica, Delcevo i Vinica.

Слични сајтови

ogledalo.mk

8146 Православен магазин Огледало Повеќе »

Божилак

6494 Библискиот центар "Божилак" е непрофитно здружение на граѓани-христијани чија цел и дејност е Повеќе »

Христијанска адвентистичка црква Кавадарци

7010 Христијанска адвентистичка црква Кавадарци Повеќе »

Толеранција дијалог соработка

1007 Толеранција, дијалог, соработка! Промовирање на меѓурелигиски дијалог во Македонија, преку Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Брегалничка епархија