logo


4590

Кумановско-осоговска епархија Kumanovsko-osogovska eparhija

Кумановско-осоговската епархија го зафаќа северозападниот дел од Република Македонија и е дел од Македонската Православна Црква. Во оваа епархија функционираат сите нејзини епархиски органи и тела. Епархијата се состои од пет aрхиерејски намесништва, во кои има 202 цркви, 28 манастири, 54 параклиси и 194 места каде се поставени крстови, а на кои во годината по разни поводи се собираат голем број верници.

Kumanovsko-osogovskata eparhija go zafaka severozapadniot del od Republika Makedonija i e del od Makedonskata Pravoslavna Crkva. Vo ovaa eparhija funkcioniraat site nejzini eparhiski organi i tela. Eparhijata se sostoi od pet arhierejski namesnistva, vo koi ima 202 crkvi, 28 manastiri, 54 paraklisi i 194 mesta kade se postaveni krstovi, a na koi vo godinata po razni povodi se sobiraat golem broj vernici.

Слични сајтови

Исламски Младински Форум

6902 Мисијата на Исламскиот младински форум е промовирање и негување на универзалните вредности на Повеќе »

Православна охридска архиепископија

4587 Официјална страница за Православната охридска архиепископија,којашто е првата словенска Повеќе »

Комисија за односи со верските заедници

6849 Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи за првпат како служба е основана Повеќе »

Црква "Света Петка" Прилеп

6254 Црква "Света Петка" се наоѓа во населбата Точила во Прилеп и е втор по големина храм во Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Кумановско-осоговска епархија