logo


4590

Кумановско-осоговска епархија Kumanovsko-osogovska eparhija

Кумановско-осоговската епархија го зафаќа северозападниот дел од Република Македонија и е дел од Македонската Православна Црква. Во оваа епархија функционираат сите нејзини епархиски органи и тела. Епархијата се состои од пет aрхиерејски намесништва, во кои има 202 цркви, 28 манастири, 54 параклиси и 194 места каде се поставени крстови, а на кои во годината по разни поводи се собираат голем број верници.

Kumanovsko-osogovskata eparhija go zafaka severozapadniot del od Republika Makedonija i e del od Makedonskata Pravoslavna Crkva. Vo ovaa eparhija funkcioniraat site nejzini eparhiski organi i tela. Eparhijata se sostoi od pet arhierejski namesnistva, vo koi ima 202 crkvi, 28 manastiri, 54 paraklisi i 194 mesta kade se postaveni krstovi, a na koi vo godinata po razni povodi se sobiraat golem broj vernici.

Слични сајтови

Охридски Богојавленски Водосвет-Водици

6936 На Богојавление, главен настан е фрлањето на крстот во водата. Во Охрид, крстот се фрла во Повеќе »

Еврејска Заедница - Битола

5888 Официјален веб сајт на Еврејската заедница - Битола. Шпански и португалски Eвреи, познти како Повеќе »

Повардарска епархија – Кавадарци

5865 Повардарската епархија - Кавадарци е со седиште во Велес. Со неа управува епархискиот Повеќе »

Македонска Православна Црква

4585 Официјален вебсајт на Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија. Охридската Повеќе »

Наш избор на сајтови
© 2014 Веб Адресар Кумановско-осоговска епархија